Predlog zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata je reformski iskorak
01.09.2017

Vlada Crne Gore je na sjednici od 31. avgusta 2017. godine utvrdila Predlog zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, u čijoj izradi je Zajednica opština aktivno učestvovala, kako u vidu zastupljenosti u Radnoj grupi, tako i putem učešća u javnim raspravama, dostavljanjem mišljenja, izjašnjenja i inicijativa organa, radnih tijela i Sekretarijata Zajednice na više verzija nacrta i predloga zakona, od kojih je značajan dio inkorporiran u Predlog zakona.

Predložena rješenja predstavljaju reformski iskorak u pogledu prilagođavanja propisa savremenim stilovima života i tehnološkim dostignućima. U tom pogledu, Zajednica opština je dala punu podršku uvođenju elektronskog poslovanja u oblastima koje se uređuju ovim zakonom, za šta cijenimo da će značajno ubrzati procedure ostvarivanja prava građana i privrednih subjekata pred javnopravnim organima, kao i dati puni doprinos ostvarivanju ustavnog načela jednakosti građana pred zakonom.

U pogledu planiranja prostora, iako je predlagač zakona zadržao koncept centralizacije i koncentracije planskih dokumenata, postignut je izuzetno visok stepen involviranosti lokalne samouprave u postupku izrade planskih dokumenata. Tako je na osnovu sugestija Zajednice, Predlogom zakona omogućeno da lokalna samouprava, sagledavajući svoje razvojne potrebe i razvojne potrebe lokalne zajednice, inicira izmjene i dopune planskog dokumenta, aktivno učestvuje odmah nakon donošenja odluke o izradi planskog dokumenta, daje mišljenje na nacrt planskog dokumenta, učestvuje u reviziji nacrta planskog dokumenta, kao i da učestvuje u izradi urbanističkog projekta.

Sveobuhvatnim sistemom finansiranja uređenja građevinskog zemljišta na načelima poreskog administriranja, s jedne strane, i raspodjele poreskog opterećenja prema ekonomskoj moći vlasnika građevinskog zemljišta i visini benefita koje ono produkuje, s druge strane, dat je značajan reformski doprinos razvoju lokalnih zajednica, a samim tim unapređenju kvaliteta života i rada građana i funkcionisanja privrednih subjekata. Posebno je važno ukazati na činjenicu da je na predlog Zajednice opština utvrđena gradska renta, imajući u vidu da će lokalne samouprave na osnovu ovog prihoda biti u mogućnosti da kvalitetnije razvijaju infrastrukturu u dijelu objekata zajedničke komunalne potrošnje.

Zadržavanje građevinske i upotrebne dozvole za kategoriju složenih inženjerskih objekata predstavlja dodatni mehanizam za zaštitu javnog interesa, kao i bezbjednost i sigurnost korisnika tih objekata.

Zajednica opština će u daljem radu i u fazi implementacije Zakona nastajati da, u saradnji resornim ministarstvom, omogući dekoncentraciju poslova na lokalni nivo u dijelu realizacije planskih dokumenata, privremenih i pomoćnih objekata, kao i u dijelu nadzora nad sprovođenjem pojedinih zakonskih odredbi.

Kategorija: