May, 2017

Dvadeset treći broj biltena „Naša Zajednica“

19.05.2017

Iz štampe je izašao dvadeset treći broj biltena Zajednice opština Crne Gore “Naša Zajednica”.

U biltenu su predstavljene najznačajnije informacije sa nedavno održanih sjednica organa  Zajednice na kojima je, između ostalog, izabrano novo rukovodstvo Zajednice opština za naredni mandatni period od dvije godine. Bilten sadrži intervju sa Mirkom Đačićem, Predsjednikom Opštine Pljevlja. U biltenu je posebna pažnja posvećena aktivnostima koje je Zajednica opština u prvom kvartalu ove godine preduzela na planu jačanja uloge i kapaciteta lokalnih samouprava u procesu evropskih integracija naše zemlje. Takođe, objavljeni su i najznačajniji zaključci razgovora koje su predstavnici Zajednice opština imali sa ministarkom javne uprave Suzanom Pribilović, ministarkom inovacija i javne uprave Republike Albanije Milenom Harito, ambasadorom Republike Turske u Crnoj Gori Nj.E. Serhatom Glipom, te koordinatorim Turske Agencije za međunarodnu saradnju (TIKA) Ahmetom Altunom.

Održivo upravljanje vodama u fokusu ovogodišnje Konferencije dunavskih voda

19.05.2017

Godišnja Konferencija dunavskih voda, održana u Beču od 17-19. maja, okupila je  gradonačelnike jugoistočne Evrope da razgovaraju o temama vezanim za održivo upravljanje vodama i pružanje kvalitetnih usluga građanima, kao i rešavanju izazova u finansiranja usluga vodosnadijevanja. Konferencija je organizovana od strane partnera NALAS -a: IAWD-a, GIZ-a i Svjetske banke.

NAJAVA: GENERALNA SKUPŠTINA NALAS-a – Održivo upravljanje vodama na agendi predsjednika opština jugoistočne Evrope

15.05.2017

XII Generalna skupština Mreže asocijacija lokalnih vlasti jugoistočne Evrope (NALAS), zajedno sa godišnjom Konferencijom o vodama Dunava okupiće od 17-19. maja 2017. godine, u Beču, Austrija, gradonačelnike/predsjednike opština iz jugoistočne Evrope radi razmatranja pitanja održivog upravljanja vodama i pružanja kvalitetnih usluga svojim građanima. Kao dio konferencijskog programa, NALAS će održati trening sesiju o Ulozi lokalnih samouprava u investicionom planiranju i unapređenju kvaliteta rada u pružanju usluga vodosnabdjevanja i upravljanja otpadnim vodama, dok će gradonačelnici/predsjednici opština i predstavnici asocijacija lokalnih vlasti imati obraćanja tokom različitih radionica dvodnevnog programa konferencije.

Sjednicu Generalne skupštine NALAS-a, otvoriće 19. maja aktuelni predsjednik NALAS-a, g. Naim Ismajli, zatim, g-đa Breda Pecan, potpredsjednica Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope i dr Franc Šauzberger, specijalni savjetnik Komesara Hana. Delegati će razmatrati rad NALAS-a tokom 2016. godine i Plan rada za 2017. godinu, kao i novi Strateški plan za period 2018-2022. Dvije važne platforme biće, takođe, usvojene na sjednici Generalne skupštine: jedna o Zapadnom Balkanu i agendi proširenja Evropske unije, kao i ulozi lokalnih vlasti i njihovih asocijacija kao ključnih učesnika u procesu EU integracija, dok će druga dati odgovore na potrebe razvoja kapaciteta u oblasti vodosnabdjevanja i upravljanja otpadnim vodama u regionu jugoistočne Evrope.