Dvadeset treći broj biltena „Naša Zajednica“
19.05.2017

Iz štampe je izašao dvadeset treći broj biltena Zajednice opština Crne Gore “Naša Zajednica”.

U biltenu su predstavljene najznačajnije informacije sa nedavno održanih sjednica organa  Zajednice na kojima je, između ostalog, izabrano novo rukovodstvo Zajednice opština za naredni mandatni period od dvije godine. Bilten sadrži intervju sa Mirkom Đačićem, Predsjednikom Opštine Pljevlja. U biltenu je posebna pažnja posvećena aktivnostima koje je Zajednica opština u prvom kvartalu ove godine preduzela na planu jačanja uloge i kapaciteta lokalnih samouprava u procesu evropskih integracija naše zemlje. Takođe, objavljeni su i najznačajniji zaključci razgovora koje su predstavnici Zajednice opština imali sa ministarkom javne uprave Suzanom Pribilović, ministarkom inovacija i javne uprave Republike Albanije Milenom Harito, ambasadorom Republike Turske u Crnoj Gori Nj.E. Serhatom Glipom, te koordinatorim Turske Agencije za međunarodnu saradnju (TIKA) Ahmetom Altunom.

Bilten sadrži informacije o podnijetim amandmanima na Predlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru i Predlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, koje je Zajednica opština dostavila resornim odborima Skupštine Crne Gore. Takođe je predstavljena i Inicijativa za izmjenu Zakona o sprečavanju korupcije, kao i Mišljenje na Nacrt Zakona o planiranju i izgradnji, te najznačajniji izvodi koji se odnose na obaveze lokalnih samouprava u oblasti upravljanja komunalnim otpadnim vodama, shodno Zakonu o upravljanju komunalnim otpadnim vodama. Pored toga, najavljena je i realizacija aktivnosti vezanih za nabavku jedinstvenog softvera za administriranje lokalnih javnih prihoda koje će Zajednica opština, shodno Programu rada i Finansijskom planu za 2017. godine, realizovati za sve opštine do kraja godina.

U biltenu je, takođe, bilo riječi o održanim sastancima radnih tijela Zajednice, Planu obuka lokalnih službenika i najmještenika za period februar – jun 2017. godine, kao i informacije sa obuka koje je Zajednica opština, u saradnji sa Upravom za kadrove, realizovala na teme: pripreme projekata za otvorene EU pozive i borbe protiv korupcije u lokalnoj samoupravi. Predstavljeno je učešće predstavnika Zajednice opština na nedavno održanim sjednicama Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope i ARLEM-a, kao i najznačajnije aktivnosti koje su se u proteklom periodu realizovale u opštinama: Berane, Nikšić, Herceg Novi, Petnjica i Žabljak.

 Bilten broj 23

Kategorija: