Održivo upravljanje vodama u fokusu ovogodišnje Konferencije dunavskih voda
19.05.2017

Godišnja Konferencija dunavskih voda, održana u Beču od 17-19. maja, okupila je  gradonačelnike jugoistočne Evrope da razgovaraju o temama vezanim za održivo upravljanje vodama i pružanje kvalitetnih usluga građanima, kao i rešavanju izazova u finansiranja usluga vodosnadijevanja. Konferencija je organizovana od strane partnera NALAS -a: IAWD-a, GIZ-a i Svjetske banke.

Kao dio programa Konferencije, NALAS je organizovao radionicu o ulozi lokalnih samouprava u planiranju investicija i poboljšanja performansi usluga vodosnabdijevanja i kanalizacije. Na radionici je demonstriran dio obuke o efikasnoj organizaciji i efikasnom upravljanju komunalnim uslugama. U okviru ovog dijela Konferencije, Mirko Đačić, Predsjednik Opštine Pljevlja i delegat u Skupštini NALAS-a, govorio je o potrebi zaključivanja ugovora o povjeravanju poslova između opštine i vršilaca komunalnih djetanosti, te potrebi jasne podjele uloga i odgovornosti između opština i komunalnih preduzeća, dok je Vanja Starovlah, sekretar za evropske integracije i međunarodnu saradnju u Zajednici opština i oficir za vezu NALAS-a govorila o instrumentima za informisano donošenje odluka o investicijama u sektoru vodosnadbijevanja.

Veselin Grbović, Predsjednik Opštine Nikšić, takođe delegat u Skupštini NALAS-a, govorio je na sesiji posvećenoj razvijanju biznis planova za vodovodna preduzeća i investicijama u sektoru vodosnabdijevanja. On je govorio o načinu definisanja i finansiranja prioritetnih investicija u ovoj oblasti, kao i odlukama koje donose lokalne skupštine.

U okviru Konferencije, organizovana je dvanaesta sjednica Skupštine NALAS-a na kojoj je predstavljen dokument NALAS-a koji sadrži preporuke EU institucijama za kvalitetnije uključivanje lokalnih samouprava u proces evropskih integracija.

Na Skupštini je usvojen i Strateški plan NALAS-a za period 2018-2022, Program rada i budžet za 2017. godinu. 

Za novog predsjednika NALAS-a, izabran je Predsjednik Opštine Bijeljina Mićo Mićić.

 

   
Kategorija: