November, 2016

Dvodnevne radionice posvećene uređenju prostora i izgradnji objekata na lokalnom nivou

28.11.2016

radionica-nkMinistarstvo održivog razvoja i turizma, u saradnji sa Zajednicom opština Crne Gore i uz podršku Misije OEBS-a u Crnoj Gori, organizovalo je tokom novembra tri dvodnevne radionice u Andrijevici, Nikšiću i Sutomoru posvećene problemu uklanjanja arhitektonskih barijera na objektima u javnoj upotrebi na lokalnom nivou i e-poslovanju lokalnih samouprava u oblasti izgradnje objekata.

Održana završna regionalna konferencija projekta „Unapređenje ljudskih prava i zaštite manjina u jugoističnoj Evropi“

18.11.2016

tirana-1U Tirani je 15. – 17. novembra 2016. godine održana završna regionalna konferencija projekta „Unapređenje ljudskih prava i zatite manjina u jugoističnoj Evropi“. Zajednički regionalni projekat Savjeta Evrope i Evropske unije ima cilj da poboljša pristup pravima manjina na različitim nivoima vlasti, na osnovu standarda Savjeta Evrope u ovoj oblasti i posebno na osnovu Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina (OKZNM) i Evropske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima (EPORMJ).

Opštine zajedno radile na pripremi predloga projekata

14.11.2016

radionica-hnDelegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini, u saradnji s Direkcijom za evropske integracije Bosne i Hercegovine i Ministarstvom vanjskih poslova i evropskih integracija Crne Gore, objavila je Prvi poziv za podnošenje prijedloga projekata u okviru Programa prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020, koji se finansira iz sredstava Instrumenta pretpristupne podrške (IPA). Poziv je otvoren 17. oktobra 2016. godine, a krajnji rok za podnošenje sažetaka projekata je 02. decembar 2016. godine.

U pripremi Model Odluke o naknadi za korišćenje prostora za neformalne objekte

09.11.2016

7-8-09Zakon o regularizaciji neformalnih objekata, čija primjena počinje od 01. marta 2017. godine, uređuje postupak regularizacije i legalizacije neformalnih objekata. Zakon, između ostalog, propisuje da se za privremene neformalne objekte obuhvaćene planom neformalnih objekata na teritoriji opštine, neformalne objekte za koje nije podnijet zahtjev za legalizaciju u roku utvrđenim zakonom, kao i za neformalne objekte za koje je u postupku legalizacije donijeto pravosnažno rješenje o odbijanju zahtjeva za legalizaciju plaća naknada za korišćenje prostora. Zakon daje ovlašćenje jedinicama lokalne samouprave da uvedu ovaj prihod svojim propisom – odlukom kojom će utvrditi visinu, način i kriterijume plаćаnjа nаknаdе za korišćenje prostora za neformalne objekte.

Gostovanje predstavnika Zajednice opština u emisiji „Okvir” na RTCG1

07.11.2016

sanja-zivkovicSanja Živković, sekretarka Komisije za prostorno planiranje i komunalne djelatnosti, gostovala je 6. novembra 2016. godine u emisiji „Okvir“ na RTCG1 na temu „Primjena Zakona o regularizaciji neformalnih objekata“.

Konstitutivna sjednica Komisije za razvoj lokalne samouprave Zajednice opština Crne Gore

04.11.2016

kom-za-raz-lokDana 04.11.2016. godine u Podgorici je održana konstitutivna sjednica Komisije za razvoj lokalne samouprave Zajednice opština.

Na konstitutivnoj sjednici, članovi Komisije za razvoj lokalne samouprave iz svog sastava izabrali su Veselina Vukčevića, sekretara Skupštine Glavnog grada Podgorica za predsjednika Komisije, dok je Jovanka Laličić, glavna administratorka Opštine Tivat, izabrana za potpredsjednicu Komisije.

Prezentacija praksi koje su prijavljene za Program Najbolje prakse u lokalnoj samoupravi u Crnoj Gori za 2016. godinu

02.11.2016

img_5263U okviru realizacije projekta Program najbolje prakse u lokalnoj samoupravi u Crnoj Gori za 2016. godinu“,  Zajednica opština Crne Gore, u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i uz podršku Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju (OEBS), Misija u Crnoj Gori, organizovala je 02.11.2016. godine u Podgorici sastanak  Izbornog panela  sa predstavnicima jedinica lokalne samouprave na kojem su prezentovane prakse kandidovane za dobijanje statusa najbolje prakse u 2016. godini u Crnoj Gori.

Okrugli sto na temu „Model Odluke o komunalnoj naknadi“

01.11.2016

okrugli-stoZajednica opština, u saradnji sa Misijom OEBS-a u Crnoj Gori, organizovala je 01. novembra 2016. godine u Podgorici okrugli sto na temu Model Odluke o komunalnoj naknadi.

Organizaciji okruglog stola se pristupilo u funkciji blagovremene pripreme jedinica lokalne samouprave za donošenje odluke o komunalnoj naknadi, kao novom prihodu budžeta opština kojim će se obezbijediti materijalna osnova za bolje vršenje poslova zajedničke komunalne potrošnje i značajno doprinijeti snaženju lokalnih javnih finansija.