Dvodnevne radionice posvećene uređenju prostora i izgradnji objekata na lokalnom nivou
28.11.2016

radionica-nkMinistarstvo održivog razvoja i turizma, u saradnji sa Zajednicom opština Crne Gore i uz podršku Misije OEBS-a u Crnoj Gori, organizovalo je tokom novembra tri dvodnevne radionice u Andrijevici, Nikšiću i Sutomoru posvećene problemu uklanjanja arhitektonskih barijera na objektima u javnoj upotrebi na lokalnom nivou i e-poslovanju lokalnih samouprava u oblasti izgradnje objekata.

Radionice su bile namjenjene glavnim administratorima, starješinama sekretarijata nadležnih za uređenje prostora i izgradnju objekata, IT stručnjacima zaduženim za uređivanje internet stranice lokalne samouprave i rukovodiocima javnih službi čiji je osnivač opština.

Prvog dana dvodnevnih radionica predstavnici lokalnih samouprava predstavili su aktivnosti koje su preduzete na planu uklanjanja arhitektonskih barijera na objektima u javnoj upotrebi na lokalnom nivou za potrebe nesmetanog funkcionisanja i kretanja lica slabije pokretljivosti i licima sa ošćećenim sluhom. Najveći dio opština je u prethodnom periodu uradio analizu objekata sa aspekta pristupačnosti, prepoznajući prioritetne objekte i komunikacije koje treba da budu prilagođene. Lokalne samouprave koje nijesu pripremile ovakve analize učiniće to u u narednom periodu. Predstavnici opština su, takođe, predstavili i objekte u javnoj upotrebi na lokalnom nivou koji su prilagođeni sa aspekta pristupačnosti osobama sa invaliditetom. Prilagođavanje objekata u javnoj upotrebi licima sa invaliditetom je otežano, imajući u vidu nedostatak budžetskih sredstava za finansiranje ovih aktivnosti, te činjenicu da je dio javnih objekata u vlasništvu državnih organa, kao i da se nalaze u područjima koja su pod zaštitom kulturnih dobara. Nakon konstruktivnih diskusija učesnika radionica, zaključeno je da lokalne samouprave moraju učiniti dodatne napore kako bi se unaprijedio kvalitet života ciljne populacije i tako obezbijedile okruženje jednako pristupačno za sve članove lokalne zajednice.

Predstavnici Ministarstva su upoznali učesnike radionica da su na svojoj internet stranici uredili posebnu pod-stranicu i posvetili je pitanjima pristupačnosti, pa su, u tom smislu, pozvali opštine da primjere dobre prakse obezbjeđivanja pristupačnosti javnih objekata prijave Ministarstvu, kako bi isti bili postavljeni na internet stranici.

Predstavnici Zajednice opština su prisutne podsjetili da će, počev od 01. januara 2017. godine, opštine biti u prilici da, shodno Zakonu o komunalnim djelatnostima, ubiraju novi prihod – komunalnu naknadu koja je namijenjena održavanju komunalne infrastrukture i finansiranju usluga zajedničke komunalne potrošnje. Tom prilikom su ukazali na mogućnost korišćenja dijela sredstava od komunalne naknade namijenjene održavanju javnih komunikacija i javnih zelenih površina za prilagođavanje potrebama osobama sa invaliditetom.

Drugog dana dvodnevnih radionica predstavnici Ministarstva održivog razvoja su, uz aktivno učešće predstavnika lokalne samouprave, predstavili idejno rješenje uniformnog načina objavljivanja podataka koji se odnose na izdavanje urbanističko-tehničkih uslova, građevinskih i upotrebnih dozvola na internet stranicama od strane Ministarstva i opština. Ovo softversko rješenje je, uz podršku Misije OEBS-a u Crnoj Gori, pripremljeno kako bi se postojećim i potencijalnim investitorima omogućilo jednostavnije pretraživanje informacija, kao i da bi se korišćenjem informacionih tehnologija omogućilo praćenje stanja u prostoru putem sofisticiranijeg metoda. Predstavnici Ministarstva su, takođe, predstavili on-line Registar planske dokumentacije koji vodi Ministarstvo, kao i projektni zadatak za izradu IT rješenja za uvođenje izdavanja elektronskih građevinskih dozvola. Učesnicima radionica su predstavljeni i rezultati monitoringa nad izdavanjem građevinskih dozvola u lokalnim samoupravama.

Kategorija: