Prezentacija praksi koje su prijavljene za Program Najbolje prakse u lokalnoj samoupravi u Crnoj Gori za 2016. godinu » img_5263

img_5263
IMG_5263.jpg