Opštine zajedno radile na pripremi predloga projekata
14.11.2016

radionica-hnDelegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini, u saradnji s Direkcijom za evropske integracije Bosne i Hercegovine i Ministarstvom vanjskih poslova i evropskih integracija Crne Gore, objavila je Prvi poziv za podnošenje prijedloga projekata u okviru Programa prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014-2020, koji se finansira iz sredstava Instrumenta pretpristupne podrške (IPA). Poziv je otvoren 17. oktobra 2016. godine, a krajnji rok za podnošenje sažetaka projekata je 02. decembar 2016. godine.

U cilju pripreme sažetaka projekata sa kojima će opštine aplicirati u okviru ovog poziva, Zajednica opština Crne Gore i Uprava za kadrove, uz podršku Kancelarije OEBS u Crnoj Gori, su organizovale radionicu na temu Izrada i upravljanje projektima finansiranim iz EU fondova (napredni nivo)” u  Herceg Novom od 9. do 11. novembra 2016. godine.  Predavači na radionici su bili Darko Mrvaljević, predsjednik Mreže opštinskih projekt menadžera i Vanja Starovlah, sekretar za evropske integracije i međunarodnu saradnju u Zajednici opština.

Radionica je bila organizovana za članove Mreže opštinskih projekt menadžera, u formi praktičnog rada na konkretnim projektnim idejama opština koje se nalaze u prihvatljivom području za Prvi poziv za dostavljanje predloga projekata u okviru prekograničnog programa Bosna i Hercegovina-Crna Gora 2014-2020 (Pljevlja, Plužine, Žabljak, Šavnik, Nikšić, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Bijelo Polje, Mojkovac, Kolašin, Berane, Petnjica, Danilovgrad).

Kao rezultat radionice, pripremljeno je 7 sažetaka projekata sa kojima će opštine aplicirati u okviru ovog Poziva. Na jednom broju projekata opštine su dogovorile zajednički rad i saradnju i apliciraće kao partneri, čime Mreža nastavlja da ostvaruje jednu od svojih najvažnijih uloga, a to je promovisanje međuopštinske saradnje.

Kategorija: