July, 2016

Amandmani na Predlog Zakona o komunalnim djelatnostima

26.07.2016

Sekretarijat Zajednice opština Crne Gore je utvrdio Amandmane na Predlog Zakona o komunalnim djelatnostima i inicijativu za podnošenje Amandmana dostavio poslanicima, u skladu sa Sporazumom o saradnji sa Skupštinom Crne Gore.

Ključni amandman koji predlaže Zajednica odnosi se na predlog da se komunalna naknada, kao prihod opštine namijenjen za finansiranje troškova po osnovu vršenja komunalnih djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje, počne ubirati od 01.01.2017. godine, a da se u prelaznom periodu pripreme opštinske odluke kojim se uređuje ova oblast.

Reagovanje povodom teksta objavljenog u dnevnom listu „Dan“ pod naslovom “Filip se pozvao na lažirano mišljenje”

22.07.2016

Povodom teksta objavljenog 21.07.2016 godine u dnevnom listu „Dan“ na strani 3. pod naslovom “Filip se pozvao na lažirano mišljenje”, Zajednica opština je pripremila reagovanje i dostavila ga dnevnom listu „Dan“ u sljedećem sadržaju:

“Povodom navoda u spornom tekstu da se Predsjdnik Crne Gore Filip Vujanović odbijajući da raspiše izbore za opštine u okviru Glavnog grada pozvao na lažirano mišljenje Komisije za razvoj lokalne samouprave Zajednice opština Crne Gore”, a radi objektivnog informisanja javnosti cijenimo za potrebno da saopštimo sledeće:

U Kotoru održana radionica Mreže opštinskih projekt menadžera

22.07.2016

foto_projekt menadzeri jul 2016U Kotoru se 21. i 22. jula 2016. godine održava sastanak – dvodnevna radionica Mreže opštinskih projekt menadžera, koju organizuje Zajednica Opština Crne Gore, uz podršku Kancelarije OEBS-a u Podgorici, a u saradnji sa Opštinom Kotor.

Održana sjednica Upravnog odbora Zajednice opština

12.07.2016

upravni odbor julU Podgorici je, 12.07.2016. godine, održana VII sjednica Upravnog odbora Zajednice opština.

Sjednicom je po ovlašćenju predsjednika Upravnog odbora Aleksandra Bogdanovića predsjedavao Dragoslav Šćekić, član Upravnog odbora i potpredsjednik Skupštine Zajednice opština.

Upravni odbor je razmatrao materijale koje je pripremila Radna grupa obrazovana sa zadatkom da analizira propise koji su od uticaja na komunalnu oblast i da predloži mjere za zaokruživanje zakonskog okvira bitnog za funkcionisanje komunalnog sistema, rad komunalnih i drugih lokalnih inspekcija i komunalne policije.

Izjašnjenje na Predlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru

07.07.2016

vlada-crne-gore_2Komisija za razvoj lokalne samouprave i Komisija za finansiranje lokalne samouprave Zajednice opština na zajedničkoj sjednici održanoj 07.07.2016. godine u Podgorici, po hitnom postupku, razmatrale su Predlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, koji je Ministarstvo finansija dostavilo Zajednici opština radi davanja jedinstvenog izjašnjenja jedinica lokalne samouprave na predloženi tekst. Tim povodom, komisije su pripremile Izjašnjenje na Predlog Zakona koje je dostavljeno Ministarstvu finansija na dalje postupanje.

Potpisan Sporazum o saradnji Skupštine i Zajednice opština Crne Gore

01.07.2016

018Predsjednik Skupštine Crne Gore Darko Pajović i predsjednik Skupštine Zajednice opština Crne Gore Slavoljub Stijepović potpisali su 01.07.2016. godine Sporazum o saradnji između Skupštine i Zajednice opština. Sporazum o saradnji najvišeg zakonodavnog tijela i Zajednice opština, prije svega, ima za cilj unapređenje sistema lokalne samouprave kroz jačanje institucionalnog dijaloga između državne i lokalnih vlasti radi stvaranja uslova za efikasnije i kvalitetnije pružanje usluga građanima i privredi od strane lokalne samouprave.