Potpisan Sporazum o saradnji Skupštine i Zajednice opština Crne Gore
01.07.2016

018Predsjednik Skupštine Crne Gore Darko Pajović i predsjednik Skupštine Zajednice opština Crne Gore Slavoljub Stijepović potpisali su 01.07.2016. godine Sporazum o saradnji između Skupštine i Zajednice opština. Sporazum o saradnji najvišeg zakonodavnog tijela i Zajednice opština, prije svega, ima za cilj unapređenje sistema lokalne samouprave kroz jačanje institucionalnog dijaloga između državne i lokalnih vlasti radi stvaranja uslova za efikasnije i kvalitetnije pružanje usluga građanima i privredi od strane lokalne samouprave.

Zahvalivši se na saradnji prilikom rada na tekstu Sporazuma, potpisnici su izrazili uvjerenje da će formalizovanje saradnje potpisivanjem Sporazuma i korišćenjem utvrđenih mehanizama značajno doprinijeti unapređenju zakonodavnog okvira i boljem funkcionisanju lokalnih samouprava, te da će konkretni rezultati saradnje i zajedničkog rada ubrzo biti vidljivi u praksi.

017 (2)

Predsjednik Skupštine Zajednice opština Crne Gore, gospodin Slavoljub Stijepović, rekao je da čin potpisivanja Sporazuma, uz ranije potpisani Sporazum o saradnji Zajednice opština sa Vladom CG, predstavlja jedan od najznačajnijih događaja u gotovo pola vijeka dugom trajanju i radu nacionalne asocijacije lokalnih vlasti. On je naglasio da je za efikasan rad lokalne samouprave na rješavanju problema građana posebno značajan  adekvatan zakonodavni okvir. Na tom planu, uloga Skupštine Crne Gore, kao zakonodavnog organa, je nezamjenljiva. Mehanizmi saradnje utvrđeni Sporazumom otvoriće nove mogućnosti za zajednički rad u kreiranju zakonodavnog okvira, kao i obezbijediti veću participaciju lokalnih samouprava u radu skupštinskih radnih tijela na planu donošenja zakonodavnog okvira za lokalne samouprave koji će biti funkcionalan i primjenljiv u praksi.

Predsjednik Pajović je, između ostalog, istakao da postoji značajan prostor za unapređivanje rada lokalnih samouprava, a da će Skupština CG, kao zakonodavni organ,  na tom planu dati značajan doprinos. Na osnovama Sporazuma o saradnji, kako je naglasio predsjednik Pajović, u kratkom roku pristupiće se definisanju ključnih pitanja na kojima treba prioritetno raditi i time u praksi pokazati da je potpisivanje Sporazuma samo prvi korak na planu usvajanja zakonodavnog okvira neophodnog za bolje funkcionisanje lokalnih samouprava. Posebno je istakao da Sporazum nema ni partijska niti ideološka obilježja, te da je uspostavljanje saradnje između Skupštine i Zajednice opština u interesu svih lokalnih samouprava, a, samim tim, u interesu svih građana Crne Gore.

001

Današnjem potpisivanju Sporazuma, u ime Zajednice opština, prisustvovali su i: predsjednik Upravnog odbora Aleksandar Bodanović; potpredsjednici Skupštine Dragoslav Šćekić i Orhan Šahmanović i generalni sekretar Refik Bojadžić, sa saradnicima, dok je, u ime Skupštine Crne Gore, prisustvovao i generalni sekretar Siniša Stanković sa svojim saradnicima.

 Cermonija potpisivanja Sporazuma o saradnji i obraćanja (video)

Sporazum o saradnji između Skupštine CG i Zajednice opština CG (pdf format)

Kategorija: