U Kotoru održana radionica Mreže opštinskih projekt menadžera
22.07.2016

foto_projekt menadzeri jul 2016U Kotoru se 21. i 22. jula 2016. godine održava sastanak – dvodnevna radionica Mreže opštinskih projekt menadžera, koju organizuje Zajednica Opština Crne Gore, uz podršku Kancelarije OEBS-a u Podgorici, a u saradnji sa Opštinom Kotor.

Na radionici je održana prezentacija rada Mreže, kao i apliciranih projekata na konkursima 2015/2016 u okviru nove finansijske perspektive IPA. Tokom rada definisane su potrebe lokalnih samouprava u upravljanju projektima, dok je Zajednica opština održala prezentaciju otvorenih konkursa za crnogorske korisnike do kraja 2016. godine. Na radionici su definisane i projektne ideja za otvorene konkurse programa prekogranične saradnje IPA (2014-2020).

Mreža opštinskih projekt menadžera je formirana u okviru Zajednice opština Crne Gore, sa ciljem stvaranja platforme za stalnu razmjenu iskustava o implementaciji projefoto_projekt menadzeri jul kotor 2016kata, prvenstveno onih koji se finansiraju iz fondova Evropske unije, kao i da se pruži podrška za sticanje novih znanja učesnika – učenjem jednih od drugih, gdje projekt menadžeri sa više iskustva prenose znanje ostalima. Osnovna svrha Mreže je da podigne kvalitet projekt menadžmenta na lokalnom nivou, osiguravajući na taj način visoku apsorpciju fondova EU zemlji. Članovi Mreže se u kontinuitetu obavještavaju o svim raspisanim pozivima (kako EU tako i drugih organizacija), izmjenama relevantnih evropskih i nacionalnih dokumenata, pozivima za partnerstva, primjerima velikog broja projekata, relevantnim informacijama iz drugih opština, i drugo.

U toku 2016. godine, Mreža je pružila podršku opštinama u identifikovanju projektnih ideja i uspostavljanju partnerstava za raspisane pozive EU, konkretno za ADRION program i program prekogranične saradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina-Crne Gore. U programu ADRION crnogorske opštine su, kao partneri, aplicirale na preko 20 projekata, a iznos sredstava za koje su aplicirale je preko 3,5 miliona eura. U okviru poziva za program prekogranične saradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina-Crne Gore, crnogorske opštine su aplicirale sa 18 projekata, dok je ukupan iznos traženih sredstava blizu 5 miliona eura.

Kategorija: