Reagovanje povodom teksta objavljenog u dnevnom listu „Dan“ pod naslovom “Filip se pozvao na lažirano mišljenje”
22.07.2016

Povodom teksta objavljenog 21.07.2016 godine u dnevnom listu „Dan“ na strani 3. pod naslovom “Filip se pozvao na lažirano mišljenje”, Zajednica opština je pripremila reagovanje i dostavila ga dnevnom listu „Dan“ u sljedećem sadržaju:

“Povodom navoda u spornom tekstu da se Predsjdnik Crne Gore Filip Vujanović odbijajući da raspiše izbore za opštine u okviru Glavnog grada pozvao na lažirano mišljenje Komisije za razvoj lokalne samouprave Zajednice opština Crne Gore”, a radi objektivnog informisanja javnosti cijenimo za potrebno da saopštimo sledeće:

Postupajući po zahtjevu Glavnog grada Podgorica kojim je traženo davanje mišljenja povodom primjene Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Glavnom gradu u smislu obaveze raspisivanja vandrednih izbora u opštinama u okviru Glavnog grada, Tuzi i Golubovci, Komisija za razvoj lokalne samouprave Zajednice opština održala je 20.04.2016 god. sjednicu.

U raspravi na Komisije je oko pojedinih pitanja vezanih za primjenu Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore postojala puna saglasnost svih članova Komisije, dok je većina članova Komisije nedvosmisleno zaključila da novi Zakon ne predviđa obavezu raspisivanja izbora u opštinama u okviru Glavnog grada, Tuzima i Golubovcima.

Po tom pitanju na sjednici Komisije član Bojan Zeković je iznio stav da obaveza raspisivanja izbora po njegovom mišljenju postoji, što je konstatovano u zapisniku sa sjednice Komisije.

Nakon rasprave Komisija je danijela zaključak kojim se zadužuje predsjednica Komisije Mišela Manojlović da na bazi diskusija iznešenih na sjednici Komisije pripremi predlog izjašnjenja koje će biti dostavljeno svim članovima Komisije radi dostavljanja predloga ili sugestija za eventualne izmjene ili dopune uz obavezu da zbog kratkoće vremena to učine što prije a najkasnije do 21.04. do 10h i uz zaključak da ukoliko u tom roku članovi Komisije ne dostave predlog za izmjene ili dopune da se smatra da su saglasni sa predlogom izjašnjenja i da će ono kao takvo biti potpisano i dostavljeno Glavnom gradu.

Kako u dogovorenom roku nije bilo predloga za izmjenu ili dopunu izjašnjenja, nije bilo ni uslova da se izdvojeni stav nekog od članova Komisije unese u tekst izjašnjenja. Član Komisije Bojan Zeković je dostavio primjedbu (uz izvinjenje što kasni sa reagovanjem) 23.04. dakle dva dana posle utvrđenog roka, dok je član Komisje Petar Abramović svoj stav dostavio 28.04., sedam dana nakon ostavljenog roka.

Diskusije i stavovi koji su iznešeni na sjednici Komisije od strane članova Komisije i ostalih učesnika na sjednici povodom spornih pitanja sadržani su u zapisniku sa sjednice Komisije uključujući i stav člana Komisije Bojana Zekovića.

Dakle, Izjašnjenje dato povodom dilema vezanih za primjenu Zakona o teritorijalnoj organizaciji, Zakona o Glavnom gradu kao i Zakona o izboru odbornika i poslanika i stavovi sadržani u izjašnjenju koje je potpisano od strane predsjednice Komisije su odraz stava većine njenih članova i kao takvi predstavljaju zvaničan stav Komisije.

Sve druge informacije koje se iznose ovim povodom su neistinite i plasirane u funkciji dezinformisanja javnosti.

U prilogu vam dostavljamo skenirano Izjašnjenje Komisije za razvoj lokalne samouprave Zajednice opština Crne Gore.”

 Izjašnjenje Komisije za razvoj lokalne samouprave

Kategorija: