April, 2015

Održana treća sjednica Upravnog odbora Zajednice opština Crne Gore

23.04.2015

UO 23.04.2015Upravni odbor Zajednice opština održao je treću sjednicu,  23. aprila 2015. godine  u Podgorici.

Na sjednici kojom je predsjedavao predsjednik Upravnog odbora Aleksandar Bogdanović, razmatrana su aktuelna pitanja koja su u neposrednoj nadležnosti jedinica loklane samouprave.

U susret primjeni Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na nepokretnosti

23.04.2015

foto Zakon o porezu na nepokretnost 23.04.2015..Zajednica opština Crne Gore održala je 23.04.2015. godine  sastanak sa sekretarima i direktorima lokalnih uprava za javne prihode, na kome je raspravljano o aktivnostima u susret primjeni Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na nepokretnosti.

Zajednica opština Crne Gore zadužila je Radnu grupu koja će, na osnovu predloga  sa sastanka napraviti plan aktivnosti kako bi se stvorili uslovi za primjenu nobog Zakona o porezu na nepokretnosti  čija primjena počinje 1.janura 2016. godine.

Sastanak Radne grupe za pripremu Priručnika za pripremu programskog zadatka za izradu lokalnog planskog dokumenta

22.04.2015

Radna grupa_programski zadatak_april 2015 fotoRadna grupa za pripremu Priručnika za pripremu programskog zadatka za izradu lokalnog planskog dokumenta održala je, u organizaciji Zajednice opština Crne Gore i Misije OEBS-a, 20-21. aprila 2015. godine u Budvi sastanak sa ciljem da se upozna i razmotri radnu verziju Priručnika za pripremu programskog zadatka za izradu lokalnog planskog dokumenta koju je pripremila Ksenija Vukmanović (Centar za arhitekturu i urbanizam) i radnu verziju Vodiča za sprovođenje strateške procjene uticaja lokalnog planskog dokumenta na životnu sredinu, koju je pripremila Lazarela Kalezić (pomoćnik sekretara, Sekretarijat za planiranje i uređenje prostora i zaštitu životne sredine Glavnog grada Podgorice).

Potpisan Memorandum o razumijevanju između Zajednice opština i GIZ-a

21.04.2015

Potpisivanje MoU (2)U Podgorici je, 21. aprila 2015. godine potpisan Memorandum o razumijevanju između šest asocijacija lokalnih samouprava i GIZ-a o saradnji na regionalnom projektu „Energetska efikasnost u asocijacijama lokalnih samouprava (EeMA)“.

Obuka „Planiranje i izvršenje budžeta – sistem unutrašnjih finansijskih kontrola“

15.04.2015

obuka bpNa osnovu Plana realizacije obuke za period februar-april 2015.godine, Zajednica opština je u saradnji sa Upravom za kadrove organizovala obuku na temu „Planiranje i izvršenje budžeta – sistem unutrašnjih finansijskih kontrola“.

Na ovu temu organizovane su tri regionalne obuke, u Podgorici 25.marta, Baru 01.aprila i u Bijelom Polju 06.aprila 2015.godine. Ciljna grupa su bili sekretari i službenici opštinskih sekretarijata za finansije, kao i zaposleni u drugim opštinskim sekretarijatima i korisnici sredstava opštinskih budžeta koji učestvuju u procesu planiranja i izvršenja budžeta. Ukupno je prisustvovalo 43 polaznika.

,,Razvoj energetike na lokalnom nivou kao podsticaj ruralnom razvoju”

09.04.2015

MBA 09 april 2015Montenegro Biznis Alijansa i Zajednica opština Crne Gore u saradnji sa opštinom Berane organizovale su 09.04.2015 godine u Beranama okrugli sto na temu ,,Razvoj energetike na lokalnom nivou kao podsticaj ruralnom razvoju“.

Okruglom stolu su prisustvovali predstavnici opština sa sjevera Crne Gore, predstavnici Ministarstva ekonomije, Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, Regulatorne agencije za energetiku, firmi ,,AA Energy“ i ,,Potencijal“.

NALAS traži regionalnog eksperta za benčmarking u oblasti upravljanja čvrstim otpadom

08.04.2015

NALAS-logoJavni sektor u regionu jugoistočne Evrope je odgovoran za komunalni otpad. S toga, od izuzetne važnosti je da se na osnovu realnih dokaza i činjenica pripreme preporuke za politike u oblasti i najefikasnije mjere za postizanje ciljeva utvrđenih direktivama Evropske unije. Izazovi sa kojima se susreću institucije koje upravljaju komunalnim otpadom u znatnom nadilaze samo kvantikifaciju i klasifikaciju sakupljenog otpada. Ti izazovi se odnose ne samo na regulatorne i zakonske obaveze, već i na procjenu kvaliteta rada kroz kvantifikaciju efikasnosti sistema. Doprinos prevazilaženju tih izazova na regionalnom nivou mogao bi dati benčmarking – komparativna analiza trenutnog stanja upravljanja komunalnim otpadom u jugoistočnoj Evropi.

Benčmarking o upravljanju čvrstim otpadom u jugoistočnoj Evropi pružiće nacionalnim i lokalnim donosiocima odluka, istraživačima i drugim zainteresovanim licima, pouzdane komparativne podatke o upravljanju komunalnim otpadom u jugoistočnoj Evropi.