U susret primjeni Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na nepokretnosti
23.04.2015

foto Zakon o porezu na nepokretnost 23.04.2015..Zajednica opština Crne Gore održala je 23.04.2015. godine  sastanak sa sekretarima i direktorima lokalnih uprava za javne prihode, na kome je raspravljano o aktivnostima u susret primjeni Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na nepokretnosti.

Zajednica opština Crne Gore zadužila je Radnu grupu koja će, na osnovu predloga  sa sastanka napraviti plan aktivnosti kako bi se stvorili uslovi za primjenu nobog Zakona o porezu na nepokretnosti  čija primjena počinje 1.janura 2016. godine.

Na sastanku je dogovoreno da Sekretarijat Zajednice opština treba da organizuje poseban sastanak sa Upravom za nekretnine, vezano za otvorena pitanja oko korišcenja baze podataka o nekretninama i dogovori način saradnje sa lokalnim poreskim organima.

Predstavnici Zajednice opština dogovorili su i da Komisija za  finansiranje lokalne samouprave pripremi usaglašene odluke sa Zakonom, kao pomoć opštinama.

Generalni sekretar Zajednice opština, Refik Bojadžic, kazao je da lokalne samouprave nijesu iskoristile sve  mogućnosti i preduzle mehanizme da se vrši efikasnija naplata lokalnih prihoda, posebeno po osnovu naplate poreza na nepokretnosti.

„I kad je ovo u pitanju postoje analitički podaci o mogućnostima koje nisu dovoljno iskorištene, a posebno u dijelu naplate poreza po osnovu neizgrađenog građevinskog zemljišta, nelegalno sagrađenih objekata i oporezivanja ugostiteljskih objekata koji se nalaze u zoni prioritetnih turitičkih lokacija“, objasnio je on.

Bojadžić je poručio da opštine treba da pojačaju aktivnosti i daju doprinos da se vladine politike, posebno poreske politike, efikasnije sprovode na lokalnom novou.

Osvrćući se na pojedina pitanja pokrenuta od strane predstavnika loklane samouprave, Novo Radović direktor Direktorata za poreski i carinski sistem, kazao je da su značajno unaprijeđena zakonodavna rješenja u oblasti poreske politike  što će obezbijediti veće prihode jedinicama lokalne samouprave, bolje mehanizme za ubiranje prihoda korišćenjem mehanizama iz Zakona o poreksoj administraciji.

Kategorija: