Održana treća sjednica Upravnog odbora Zajednice opština Crne Gore
23.04.2015

UO 23.04.2015Upravni odbor Zajednice opština održao je treću sjednicu,  23. aprila 2015. godine  u Podgorici.

Na sjednici kojom je predsjedavao predsjednik Upravnog odbora Aleksandar Bogdanović, razmatrana su aktuelna pitanja koja su u neposrednoj nadležnosti jedinica loklane samouprave.

Šef misije UNICEF-a u Crnoj Gori Benjamin Perks, predstavio je Upravnom odboru projekat  „Razvoj usluga na lokalnom nivou za djecu bez roditeljskog staranja i mlade koji napuštaju ustanove dječije zaštite“, čija je realizacija u nadležnosti Ministarstva rada i socijalnog staranja, a koji se sprovodi uz podršku Kancelarije UNICEF-a u Podgorici i u partnerstvu sa jedinicama lokalne samouprave. On je naglasio da se od jedinica lokalne samouprave očekuje da pruže podršku djeci bez roditeljskog staranja i to kroz formiranje malih grupnih zajednica i kroz obezbjeđivanje stanbenog prostora za djecu koja napuštaju Dom za djecu u Bijeloj nakon sticanja  punoljetstva.

Direktor Direktorata za socijalno staranje i zdravstvenu zaštitu u Ministarstvu rada i socijalnog staranja Goran Kuševija istakao je da je donošenjem Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti potvrđena spremnost Vlade i lokalnih samouprava za dalji razvoj i unpređenje usluga socijalne i dječije zaštite na  lokalnom nivou. Na Upravnom odboru je potvrđena spremnost jedinica lokalne samouprave da preduzmu sve neophodne aktivnosti koje će doprinijeti potpunoj implementaciji projekta.

Državni sekretar u Ministarstvu održivog razvoja i turizma Predrag Jelušić, predstavio je Plan za pripremu ljetnje turističke sezone za 2015.godinu i Plan razvoja hotelskih kapaciteta u Crnoj Gori i podsticajnim mjerama u toj oblasti. On je naglasio potrebu veće angažovanosti jedinica lokalne samouprave u razvoju turizma kroz odgovarajuće mehanizme poreske politike, kao i formiranje turističkih zona, naročito u opštinama na sjeveru, i predstavio planirane aktivnosti na revitalizaciji postojećih hotela i izgranji hotela visoke kategorije, a sve u cilju razvoja hotelskih kapaciteta.

Povodom Plana za pripremu ljetnje turističke sezone Upravni odbor je žaključio da će jedinice lokalne samouprave, saglasno svojim nadležnostima u ovoj oblasti, preduzeti sve neophodne mjere kako bi se blagovremeno izvršila priprema za predstojeću ljetnju  turističku sezonu.

Upravni odbor je dao punu podršku Planu razvoja hotelskih kapaciteta u Crnoj Gori i podsticajnim mjerama Vlade za razvoj hotelskih kapaciteta viskoke kategorije.

Upravni odbor je jednoglasno utvrdio Izjašnjenje na član 18. Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju, kojim je predloženo da se utvdi jedinstveno uvećanje zarade za vatrogasce spasioce po osnovu posebnih uslova rada, težine i prirode posla, odgovornosti i opasnosti po život i zdravlje u iznosu od 10%, u odnosu na zarede zaposlenih u organima lokalne uprave i službama čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave i 10% po osnovu pripravnosti po času.

Upravni odbor je donio Odluku o pokretanju Inicijative za organizovanje poslova zaštite i spašavanja u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova – Direktorata za vanredne situacije. Razlozi za ovakav stav su uspostavljanje jedinstvenog i koordinisanog rukovođenja u slučajevima prirodnih nepogoda, nesreća i drugih akcidentnih situacija, rješavanje radno-pravnog statusa zaposlenih u službama zaštite i spašavanja,  materijalno – tehničko opremanje i osposobljavanje službi zaštite, uključujući i obuke i profesionalno usavršavanje zaposlenih, a sve sa ciljem obezbijeđenja jedinstvenog i efikasnog funkcionisanja službi zaštite i spašavanja u vanrednim situacijama.

UO APRILGeneralni sekretar Zajednice opština Refik Bojadžić, upoznao je Upravni odbor sa obavezama jedinica lokalne samouprave iz Akcionog plana za pregovaračko poglavlje 23, koje se posebno odnose na donošenje Akcionog plana za borbu protiv korupcije na osnovu Modela AP za borbu protiv korupcije u lokalnoj samoupravi,  kao i: potpisivanje  Memoranduma o razumijevanju i unapređenju položaja LGBT zajednice, Memoranduma o razumijevanju o zagovaranju rodne ravnopravnosti a koji sadrži obaveze usvajanja Lokalnog akcionog plana za postizanje rodne ravnopravnosti, donošenje Odluke o rodnoj ravnopravnosti polova i osnivanje Savjeta i Kancelarija za rodnu ravnopravnost. Akcioni plan za poglavlje 23 predviđa obavezu za lokalne samouprave da osnuju dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju kao i male grupne zajednice za djecu bez roditeljskog staranja.

Predsjednik Upravnog odbora, Aleksandar Bogdanović pozvao je predstavnike jedinica lokalne samouprave da u narednom periodu budu revnosniji u pogledu ispunjavanja obaveza i posebno ukazao na potrebu blagovremenog i potpunog izvještavanja o preduzetim aktivnostima  iz pregovaračkog poglavlja 23. prema Zajednici opština i nadležnim državnim organima. 

Kategorija: