May, 2014

Međunarodna konferencija “Uloga organizacija civilnog društva u lokalnom, regionalnom i evropskom razvoju”

23.05.2014

MEĐUNARODNA KONFERENCIJA “ULOGA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVAU LOKALNOM, EU_flag_23LREGIONALNOM I EVROPSKOM RAZVOJUEuropeForCitizens

MADRID- 7.,8. i 9. maj 2014.godine

                     

U okviru projekta “Evropski regioni i socijalna inkluzija”- program Evropa za građane

Obuke na temu „Javne nabavke u lokalnoj samoupravi“

14.05.2014

DSC_0036Zajednica opština je, u saradnji sa Upravom za kadrove, a u okviru realizacije Plana obuka za lokalnu samoupravu za period april – jul 2014. godine, organizovala obuke na temu „Javne nabavke u lokalnoj samoupravi“. Za opštine sjevernog regiona Crne Gore, obuka je realizovana 14. maja u Bijelom Polju, gdje je prisustvovalo 15 polaznika, dok je za opštine centralnog dijela obuka kojoj je prisustvovalo 13 polaznika, organizovana 16. maja u Podgorici.

Konferencija o vodama Dunava – Usluge vodosnabdijevanja: od izazova do mogućnosti

10.05.2014

groupfoto

Konferencija o vodama Dunava posvećena izazovima i mogućnostima na obezbjeđivanju usluga vodosnabdijevanja održana je 7-9 maja 2014. godine u Beču. Konferenciju su organizovali Programa voda Dunava (IAWD i Svjetska banka) i Otvoreni Regionalni fond za jugoistočnu Evropu (GIZ), u saradnji sa vladama Austrije, Njemačke i Švajcarske.

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE ZA NABAVKU USLUGE PRIPREME IZVJEŠTAJA O POSTOJEĆIM „ASSET MANAGEMENT“ PRAKSAMA U PARTNERSKIM ZEMLJAMA I MEĐUNARODNOJ „ASSET MANAGEMENT“ PRAKSI U ZEMLJAMA EU

09.05.2014

U okviru projekta koji finansira GIZ ORF – Modernizacija komunalnih usluga, a koji zajednički sprovode Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština  (SKGO) i Mreža asocijacija lokalnih samouprava Jugoistočne Evrope (NALAS), angažovaće se Konsultant  u cilju pružanja usluge pripreme Izvještaja o postojećim “Asset Management“ (AM) praksama u partnerskim zemljama i međunarodnoj AM praksi u zemljama EU, kao i radi izrade Alata za opštinski AM.

Rok za prijavu je 21. maj 2014. godine u 14 časova.

Ako želite da saznate koje uslove treba da ispunjavaju zainteresovani subjekti i na koji način da se prijave slijedite link http://www.skgo.org/contests/105 .

Obuke na temu “Opšti upravni postupak”

08.05.2014

DSC_0030Zajednica opština nastavlja da, u saradnji sa Upravom za kadrove, realizuje obuke za lokalne službenike i namještenike.

Prva obuka po Planu realizacije obuka za period april-jul 2014. godine održana je na temu „Opšti upravni postupak“ – za opštine sjevernog regiona 25. aprila u Bijelom Polju, a za opštine centralnog dijela Crne Gore 07. maja u Podgorici.