POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE ZA NABAVKU USLUGE PRIPREME IZVJEŠTAJA O POSTOJEĆIM „ASSET MANAGEMENT“ PRAKSAMA U PARTNERSKIM ZEMLJAMA I MEĐUNARODNOJ „ASSET MANAGEMENT“ PRAKSI U ZEMLJAMA EU
09.05.2014

U okviru projekta koji finansira GIZ ORF – Modernizacija komunalnih usluga, a koji zajednički sprovode Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština  (SKGO) i Mreža asocijacija lokalnih samouprava Jugoistočne Evrope (NALAS), angažovaće se Konsultant  u cilju pružanja usluge pripreme Izvještaja o postojećim “Asset Management“ (AM) praksama u partnerskim zemljama i međunarodnoj AM praksi u zemljama EU, kao i radi izrade Alata za opštinski AM.

Rok za prijavu je 21. maj 2014. godine u 14 časova.

Ako želite da saznate koje uslove treba da ispunjavaju zainteresovani subjekti i na koji način da se prijave slijedite link http://www.skgo.org/contests/105 .

 

Kategorija: