Obuke na temu „Javne nabavke u lokalnoj samoupravi“
14.05.2014

DSC_0036Zajednica opština je, u saradnji sa Upravom za kadrove, a u okviru realizacije Plana obuka za lokalnu samoupravu za period april – jul 2014. godine, organizovala obuke na temu „Javne nabavke u lokalnoj samoupravi“. Za opštine sjevernog regiona Crne Gore, obuka je realizovana 14. maja u Bijelom Polju, gdje je prisustvovalo 15 polaznika, dok je za opštine centralnog dijela obuka kojoj je prisustvovalo 13 polaznika, organizovana 16. maja u Podgorici.

Obuke su imale za cilj bolje upoznavanje sa sistemom javnih nabavki, pravnom regulativom, postupcima javnih nabavki, sačinjavanjem tenderske dokumentacije, ponudama, procedurama izbora najpovoljnije ponude, sa posebnim osvrtom na postupak ispitivanja, ocjene i vrednovanja ponude. Takođe, bilo je riječi i o postupanju po izjavljenim žalbama, razrješenjima spornih situacija i problemima sa kojima se naručioci susreću u postupcima javnih nabavki. Ciljna grupa su bili službenici za javne nabavke i članovi Komisija za otvaranje i vrednovanje ponuda u postupku javnih nabavki.

Polaznici su obuku ocijenili veoma korisnom, kako zbog izlaganja g-đe Mirjana Vučinić, koja je bila predavač na ovoj obuci, tako i zbog međusobne razmjena iskustava, što je, sveokupuno, pomoglo u otklanjanju brojnih nedoumice i otvorenih pitanja iz svakodnevnog rada.

Obuka na temu „Javne nabavke u lokalnoj samoupravi“ za opštine južnog regiona održaće se 26. maja u Budvi, u prostorijama Akademije znanja, ulica Žrtava fašizma bb, Obilaznica, sa početkom u 10h.

Kategorija: