September, 2012

Poziv na informativne sesije

28.09.2012

Povodom objavljivanja Trećeg javnog poziva za predlaganje projekata za Program prekogranične saradnje Albanija-Crna Gora 2007-2013, Zajednički tehnički sekretarijat u Skadru, u saradnji sa Ministarstvom evropskih integracija Republike Albanije i Ministarstvom vanjskih poslova i evropskih integracija Crne Gore, u svojstvu operativnih struktura za Instrument pretpristupne podrške (IPA) Evropske Unije, organizuje informativne sesije za potencijalne aplikante.

Svečano otvaranje info centra za energetsku efikasnost

25.09.2012

U petak, 28.09.2012 u 12h na platou ispred fakulteta za menadžment u Bijelom Polju  svečano će biti otvaren Info centar za energetsku efikasnost. Otvaranjem Info centra u Bijelom Polju nastavlja se saradnja između GIZ-a i Direkcije za razvoj malih I srednjih preduzeća (SMEDD). Centralna svečanost u Bijelom Polju obilježiće i početak rada info kancelarija u Žabljaku, Rožajama i Plavu. U okviru dosadašnje saradnje otvorene su tri info kancelarije za energetsku efikasnost u sklopu regionalnih biznis centara u Nikšiću, Cetinju i Beranama. Otvaranje Info centara na sjeveru Crne Gore ima za cilj širenje ideje i nalaženja novih mogućnosti saradnje u oblasti energetske efikasnosti, bolju informisanost građanstva, privatnog i javnog sektora, institucija i organizacija o značaju i prednostima primjene mjera energetske efikasnosti, te promociju i jačanje energetske efikasnosti uopšte.

Održana sjednica Komisije za društvene djelatnosti

21.09.2012

Komisija  za društvene djelatnosti  Zajednice opština Crne Gore održala je u Podgorici,  21.  09. 2012.godine,  sjednicu Komisije na kojoj je razmotrila Nacrt Zakona o socijalnom stanovanju.

Stavovi Komisije u pogledu predloženih rješenja  Nacrta Zakona o socijalnom stanovanju  iskazani su  u Izjašnjenju  koje je dostavljeno Ministarstvu održivog razvoja I turizma. Prilikom  pripreme  Izjašnjenja Komisija je uzela u obzir primjedbe,  prijedloge i sugestije opština koje su Zajednici opština dostavile svoja Izjašnjenja.

Rok za prijave na konkurs za najbolju praksu produžen do 5.oktobra 2012. godine

14.09.2012

Zajednica opština Crne Gore nastavlja sa realizacijom projekata „Program najbolje prakse u lokalnoj samoupravi“, u saradnji sa Ministartsvom unutrašnjih poslova, i uz podršku Organizacije za bezbjednost i saradnju u Evropi (OEBS), Misija u Crnoj Gori.

Prijave za nagradu i sticanje statusa Najbolje prakse mogu se podnositi za 4 tematske oblasti, i to:

1. ” Kulturno nasledje u funkciji razvoja turizma i lokalne zajednice ”
2. “ Ruralni razvoj u funkciji razvoja lokalne zajednice“
3. “ Ubiranje lokalnih javnih prihoda ”
4. ” Javno privatno partnerstvo“

Rok za prijave na konkurs za najbolju praksu je produžen do 5. oktobra 2012. godine.

Održana sjednica Komisije za razvoj lokalne samouprave

14.09.2012

Komisija za razvoj lokalne samouprave na sjednici  održanoj 14.09.2012. godine u Podgorici, razmotrila je Nacrt zakona o komunalnoj policiji.

Komisija ocjenjuje da su ponuđena rješenja iz Nacrta zakona u suprotnosti sa Evropskom poveljom o lokalnoj samoupravi, Ustavom Crne Gore, Zakonom o lokalnoj samoupravi i brojnim materijalnim propisima. Stav Komisije iskazan u odgovarajućem Izjašnjenju je da Zakon treba jasno i precizno da definiše ulogu i nadležnosti službe komunalne policije, na koji način bi se obezbijedilo efikasno i racionalno obavljanje poslova. Smisao Zakona o komunalnoj policiji jeste obezbjeđenje komunalnog reda, što se iz teksta nacrta ne može utvrditi .

Održana Prezentacija rezultata u Opštini Rožaje

13.09.2012

U Opštini Rožaje je 13 septembra 2012. godine, u organizaciji Zajednice opština Crne Gore i Kancelarije MIsije OEBS-a u Crnoj Gori, održana Prezentacija rezultata u sprovođenju  „Standardi javne etike u lokalnoj samoupravi u Crnoj Gori“, dokumenta koji je Zajednica opština pripremila uz podršku savjeta Evrope. Ovim dokumentom se utvrđuju stamdardi za  transparentnu i odgovornu lokalnu samoupravu, tri nivoa standarda ( osnovni, srednji i napredni) i zahtjevi za dostizanje standarda, u okviru svakog nivoa.

JAVNI POZIV za prikupljanje ponuda za prodaju motornog vozila

12.09.2012

U skladu sa Odlukom Upravnog odbora broj:02-35/11 od 16.12.2011. godine, raspisujem

JAVNI POZIV
za prikupljanje ponuda za prodaju motornog vozila

1. Predmet prodaje je službeno motorno vozilo marke Renault Megane Classic 1.6 16v, proizvedeno 2002. godine.
2. Vozilo je u voznom stanju, registrovano na Zajednicu opština do januara 2013.godine.
3. Početna cijena vozila iznosi 1. 500 eura.
4. Javni poziv traje do 20.septembra tekuće godine.

Zainteresovani pojedinici i privredni subjekti svoje ponude mogu dostavljati na adresu: Zajednica opština Crne Gore, Mitra Bakića 142. Podgorica sa naznakom „prijava na javni poziv“.
Prijave se mogu dostavljati i faksom na tel/fax 020 620 123 i 620 097, kao i putem maila:uom@t-com.me.

Razgledanje vozila koje je predmet javnog poziva moguće je svakog radnog dana u terminu od 10 do 12. časova na naznačenoj adresi, do isteka vremena trajanja poziva.

Dodatne informacije možete dobiti od Saše Šćekića na telefon: 067 219 506.