Održana Prezentacija rezultata u Opštini Rožaje
13.09.2012

U Opštini Rožaje je 13 septembra 2012. godine, u organizaciji Zajednice opština Crne Gore i Kancelarije MIsije OEBS-a u Crnoj Gori, održana Prezentacija rezultata u sprovođenju  „Standardi javne etike u lokalnoj samoupravi u Crnoj Gori“, dokumenta koji je Zajednica opština pripremila uz podršku savjeta Evrope. Ovim dokumentom se utvrđuju stamdardi za  transparentnu i odgovornu lokalnu samoupravu, tri nivoa standarda ( osnovni, srednji i napredni) i zahtjevi za dostizanje standarda, u okviru svakog nivoa.

Prezentacija je održana kao jedna od planiranih  aktivnosti u okviru zajedničkog  Projekta Zajednice Opština i Kancelarije Misije OEBS-a koji će realizovati u 2012. godini. Prezentaciji su prisustvovali Predsjednik Opštine Rožaje Nusret Kalač, glavni administrator, starješine organa lokalne uprave i direktori javnih preduzeće i ustanova čiji je osnivač opština.

Ovom prilikom tim konsultanata Zajednice opština, uz učešće predstavnika OEBS-a, predstavio je rukovodstvu Opštine Rožaje rezultate u pogledu primjene standarda.

Nakon Prezentacije rezultata, konsultanti će sačiniti i dostaviti Predsjedniku opštine Izvještaj sa Preporukama o pokretanju inicijava i preduzimanju aktivnosti u opštini  koje za rezultat treba da dovedu do  jačanja transparentnosti i odgovornosti u njenom radu..

Kategorija: