Poziv na informativne sesije
28.09.2012

28. septembar 2012. – Povodom objavljivanja Trećeg javnog poziva za predlaganje projekata za Program prekogranične saradnje Albanija-Crna Gora 2007-2013., Zajednički tehnički sekretarijat u Skadru, u saradnji sa Ministarstvom evropskih integracija Republike Albanije i Ministarstvom vanjskih poslova i evropskih integracija Crne Gore, u svojstvu operativnih struktura za Instrument pretpristupne podrške (IPA) Evropske Unije, organizuje informativne sesije za potencijalne aplikante, u sljedećim gradovima:

Podgorica – utorak, 02. 10. 2012. sa početkom u 09:30h. Mjesto održavanja: Apart Hotel „Premier“, („profesorska“ zgrada, preko puta Bloka 5) sala Zeta, 7. sprat – Agenda

Ulcinj – srijeda, 03. 10. 2012. sa početkom u 11:00h. Mjesto održavanja: Centar za kulturu, sala biblioteke  – Agenda

Berane – petak, 05. 10. 2012. sa početkom u 11:00h. Mjesto održavanja: Zgrada Opštine Berane, mala sala – Agenda

Kategorija: