Rok za prijave na konkurs za najbolju praksu produžen do 5.oktobra 2012. godine
14.09.2012

Zajednica opština Crne Gore nastavlja sa realizacijom projekata „Program najbolje prakse u lokalnoj samoupravi“, u saradnji sa Ministartsvom unutrašnjih poslova, i uz podršku Organizacije za bezbjednost i saradnju u Evropi (OEBS), Misija u Crnoj Gori.

Prijave za nagradu i sticanje statusa Najbolje prakse mogu se podnositi za 4 tematske oblasti, i to:

1. ” Kulturno nasledje u funkciji razvoja turizma i lokalne zajednice ”
2. “ Ruralni razvoj u funkciji razvoja lokalne zajednice“
3. “ Ubiranje lokalnih javnih prihoda ”
4. ” Javno privatno partnerstvo“

Rok za prijave na konkurs za najbolju praksu je produžen do 5. oktobra 2012. godine.

Pozivamo sve jedinice lokalne samouprave da se uključe u realizaciju ovog projekta i dostave primjere dobre prakse iz svoje opštine na adresu uom@t-com.me.

Formular za prijavu  najbolje prakse (doc)

Brošura najbolje prakse 

Kategorija: