July, 2012

Deseti broj biltena Zajednice opština Crne Gore “Naša Zajednica”

31.07.2012

Iz štampe je izašao deseti broj biltena Zajednice opština Crne Gore “Naša Zajednica”.

Posebnu pažnju u ovom broju zauzima intervju sa Aleksandrom Andrijom Pejovićem, državnim sekretarom za evropske integracije i glavnim pregovaračem za EU, kao i sa Nebojšom Radojičićem, predsjednikom opštine Nikšić. Bilten se bavio i temama koje se odnose na Analizu funkcionisanja lokalne samouprave u Crnoj Gori, aktivnosti Zajednice opština u odnosu na Zakon u legalizaciji neformalnih objekata, kao i na položaj i ulogu glavnog administratora. Takođe, bilten je propratio i aktivnosti oko konferencije o decentralizaciji usluga socijalne i dječije zaštite u Crnoj Gori, kao i sastanke koji su se bavili pitanjima lokalnih javnih finansija. Najavljene su neke od budućih aktivnosti, a poseban akcenat je stavljen na Program Najbolje prakse u lokalnoj samoupravi, regionalnu konferenciju o fiskalnoj decentralizaciji u jugoistočnoj Evropi, sastanak Zajedničkog konsultativnog odbora između Komiteta regiona EU i Crne Gore, i dr.

Nacrt Zakona o komunalnoj policiji

31.07.2012

“Povodom Nacrta Zakona o komunalnoj policija, Ministarstvo unutrašnjih poslova je, u saradnji sa Zajednicom opština, organizovalo dvije javne rasprave.

Prva je održana 27 jula u Podgorici, a bila je namijenjana predstavnicima Glavnog grada Podgorica, Prijestonice Cetinje i primorskim opštinama, dok su predstavnici ostalih opština učestvovali na drugoj javnoj raspravi koja je održana 30 jula u Bijelom Polju.

Nova tema u okviru Centra znanja

23.07.2012

Zajednica opština, u saradnji sa GIZ-om, pokrenula je još jednu tematsku oblast u okviru Centra znanja – Energetska efikasnost.  Naša namjera je da vam pružimo sve relevantne informacije iz ove oblasti, od pravnog okvira (domaćeg i međunarodnog, sa posebnim osvrtom na EU direktive), programa i planova energetske efikasnosti lokalnih samouprava, energetskog menadžmenta, mreže info punktova za energetsku efikasnost do javne rasvjete. Za ovu poslednju pod temu, kako smo vas ranije informisali, u saradnji sa GIZ-om, raspisali smo javni poziv za finansiranje studije izvodljivosti rekonstrukcije javne rasvjete u jednoj lokalnoj samoupravi.

Održana konstitutivna sjednica Komisije za finansiranje lokalne samouprave

20.07.2012

Komisija za finansiranje lokalne samouprave je 20. jula 2012. godine održala konstitutivnu sjednicu na kojoj su izabrani predsjednik i potpredsjednik Komisije, kao i dogovorene buduće aktivnosti na kojima će ova Komisija zasnivati svoj rad.

Konstitutivnom sjednicom Komisije je predsjedavao Generalni sekretar Rajko Golubović.

Za predsjednika Komisije je izabran Mitar Matijašević, sekretar Sekretarijata za privredu i finansije opštine Nikšić, dok će na mjesto potpredsjednika u narednom četvorogodišnjem mandatu ovog radnog tijela Zajednice biti Božo Gospić, potpredsjednik opštine Pljevlja.

Održana konstitutivna sjednica Komisije za društvene djelatnosti

20.07.2012

Komisija za društvene djelatnosti je 20. jula 2012. godine održala konstitutivnu sjednicu na kojoj su izabrani predsjednik i potpredsjednik Komisije i utvrđene smjernice za budući rad.

Konstitutivnom sjednicom Komisije predsjedavao je Generalni sekretar Rajko Golubović.

Za predsjednika komisije izabrana je Snežana Mijušković, sekretar Sekretarijata za socijalno staranje Glavnog grada Podgorice, dok će poslove potpredsjednika ovog radnog tijela obavljati Valentina Vujović, sekretar Sekretarijata za lokalnu samoupravu Prijestonice Cetinje.

Poziv za jedinice lokalne samouprave za učešće na konkursu za studiju izvodljivosti rekonstrukcije ulične rasvjete

17.07.2012

Njemačko društvo za međunarodnu saradnju-Projekat Savjetodavna služba za energetsku efikasnost GIZ-ASE, u saradnji sa firmom Swarco VSB iz Njemačke doniraće jednoj crnogorskoj opštini studiju izvodljivosti rekonstrukcije ulične rasvjete.

Zainteresovane lokalne samouprave koje ispunjavaju uslove iz Poziva mogu se prijaviti GIZ-u do 01. avgusta 2012. godine do 11:00 na imejl: diana.soljan-tuponja@giz.de.

Poziv za jedinice lokalne samouprave za učešće na konkursu za studiju izvodljivosti rekonstrukcije ulične rasvjete (.pdf)

 

Održana konferencija „Decentralizacija usluga socijalne i dječije zaštite“

11.07.2012

Dana 10. jula 2012. godine u Podgorici, održana je Konferencija „Decentralizacija usluga socijalne i dječije zaštite  –   mogućnosti i ograničenja“. Konferencija je bila posvećena sprovođenju projekta koji je podržala Delegacija EU u Crnoj Gori a koji se odnosi na reformu sistema socijalne i dječije zaštite. Konferenciju su organizovali Ministarstvo rada i socijalnog staranja, UNICEF, UNDP, FAKT i Zajednica opština Crne Gore.

Konferencija je imala za cilj da predstavnicima lokalnih samouprava, kroz uporedna iskustva i primjere dobre prakse zemalja u okruženju, predstavi sadržaj i pojedina rješenja iz Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti , koji će procesom decentralizacije biti u njihovoj nadležnosti.

Održana konstitutivna sjednica Savjeta za evropske integracije i međunarodnu saradnju

05.07.2012

Danas je, u Podgorici, održana konstitutivna sjednica Savjeta za evropske integracije i međunarodnu saradnju Zajednice opština Crne Gore.

Uloga Savjeta je da prati proces evropskih integracija, sarađuje i razmjenjuje iskustva sa lokalnim samoupravama, institucijama, organizcijama i sličnim tijelima u zemlji i inostranstvu koje su uključene u proces EU integracija. Savjet čine Gradonačelnik Glavnog grada, Gradonačelnik Prijestonice i još 5 predsjednika opština.

Za predsjednika Savjeta je izabrana Marija Ćatović, Predsjednica opštine Kotor, a za potpredsjednika Aleksandar Bogdanović, Gradonačelnik Prijestonice Cetinje.

Sastanak NALAS-ove Radne grupe za fiskalnu decentralizaciju

01.07.2012

U Zagrebu je 27-28. juna 2012. godine održan sastanak NALAS-ove Radne grupe za fiskalnu decentralizaciju.

Na sastanku se diskutovalo o Izvještaju o indikatorima fiskalne decentralizacije u jugoistočnoj Evropi, koji je pripremljen u okviru ove Radne grupe, a koji je izazvao značajno interesovanje šire stručne javnosti ne samo u regionu, već i šire. Govorilo se i o potrebi daljeg širenja i promocije ovog Izvještaja u u pojedinim zemljama regiona, kao i o temama na koje je posebno potrebno obratiti pažnju u narednim aktivnostima. Takođe, bilo je riječi o sledećem izdanju ovog Izvještaja, koji će, pored postojećih, sadržati i indikatore o fiskalnoj decentralizaciji u jugoistočnoj Evropi za 2011. godinu.