Održana konstitutivna sjednica Savjeta za evropske integracije i međunarodnu saradnju
05.07.2012

05.07.2012. – Danas je, u Podgorici, održana konstitutivna sjednica Savjeta za evropske integracije i međunarodnu saradnju Zajednice opština Crne Gore.

Uloga Savjeta je da prati proces evropskih integracija, sarađuje i razmjenjuje iskustva sa lokalnim samoupravama, institucijama, organizcijama i sličnim tijelima u zemlji i inostranstvu koje su uključene u proces EU integracija. Savjet čine Gradonačelnik Glavnog grada, Gradonačelnik Prijestonice i još 5 predsjednika opština.

Za predsjednika Savjeta je izabrana Marija Ćatović, Predsjednica opštine Kotor, a za potpredsjednika Aleksandar Bogdanović, Gradonačelnik Prijestonice Cetinje.

Na dnevnom redu sastanka Savjeta, između ostalog, je bila i priprema za prvi sastanak Zajedničkog konsultativnog odbora između Komiteta regiona EU i Crne Gore. Tom prilikom, odlučeno je da, sa crnogorske strane, ko-predsjedavajući Zajedničkog konsultativnog odbora između Komiteta regiona EU i Crne Gore bude dr Miomir Mugoša, Gradonačelnik Glavnog grada Podgorice.