Sastanak NALAS-ove Radne grupe za fiskalnu decentralizaciju
01.07.2012

U Zagrebu je 27-28. juna 2012. godine održan sastanak NALAS-ove Radne grupe za fiskalnu decentralizaciju.

Na sastanku se diskutovalo o Izvještaju o indikatorima fiskalne decentralizacije u jugoistočnoj Evropi, koji je pripremljen u okviru ove Radne grupe, a koji je izazvao značajno interesovanje šire stručne javnosti ne samo u regionu,  već i šire. Govorilo se i o potrebi daljeg širenja i promocije ovog Izvještaja u u pojedinim zemljama regiona, kao i o temama na koje je posebno potrebno obratiti pažnju u narednim aktivnostima. Takođe, bilo je riječi o sledećem izdanju ovog Izvještaja, koji će, pored postojećih, sadržati i indikatore o fiskalnoj decentralizaciji u jugoistočnoj Evropi za 2011. godinu.

Na sastanku se, između ostalog, razgovaralo i o konceptu konferencije „Budućnost fiskalne decentralizacije u jugoistočnoj Evropi“ koja će se održati 1-2. novembra ove godine u Budvi. Na ovoj konferenciji će ministri finansija, predsjednici opština, predstavnici lokalnih samouprava i njihovih asocijacija iz regiona, međunarodni eksperti i dr. razgovarati na temu fiskalne decentralizacije i izazovima sa kojima se susreće region u pronalasku pravih načina za finansiranje projekata i aktivnosti održivog lokalnog razvoja.

Na sastanku je, takođe, u okviru tačke saziva koja se odnosila na razvoj infrastrukturnih investicija i finansiranje zemljišta, prezentovan i dokumentarni film „Urbanizacija“. Krajnji zaključak je da ne postoji jedna jedinstvena formula za ovakve investicije, te da samo dugoročni i pametni potezi, podržani od strane izabranih lidera, mogu obezbijediti uspjeh. Poseban značaj za lokalne samouprave u našem regionu svakako je da treba da imaju investicije privatno-javnih partnerstva, kao i mogućnosti korišćenja sredstva iz fondova EU namijenjenih razvoju lokalne infrastrukture.