Nova tema u okviru Centra znanja
23.07.2012

23. jul 2012. – Zajednica opština, u saradnji sa GIZ-om, pokrenula je još jednu tematsku oblast u okviru Centra znanja – Energetska efikasnost.  Naša namjera je da vam pružimo sve relevantne informacije iz ove oblasti, od pravnog okvira (domaćeg i međunarodnog, sa posebnim osvrtom na EU direktive), programa i planova energetske efikasnosti lokalnih samouprava, energetskog menadžmenta, mreže info punktova za energetsku efikasnost do javne rasvjete. Za ovu poslednju pod temu, kako smo vas ranije informisali, u saradnji sa GIZ-om, raspisali smo javni poziv za finansiranje studije izvodljivosti rekonstrukcije javne rasvjete u jednoj lokalnoj samoupravi.

Centar znanja se konstantno proširuje novim oblastima, a sve u cilju pružanja potrebnih informacija našim članicama, ali i drugim zainteresovanim subjektima koji koriste naš sajt. Nadamo se da će nova tematska oblast u okviru Centra znanja pomoći u vašem radu u ovoj oblasti.

Kategorija: