March, 2012

Obuka u Tivtu “Poslovna korespondencija”

08.03.2012

Uprava za kadrove je na zahtjev opštine Tivat 07.03.2012. organizovala obuku na temu “Poslovna korespondencija”.
Predavač jna seminaru je bila mr Vesna Bulatović, prosvjetni nadzornik u Zavodu za školstvo Crne Gore I predavač na Fakultetu za državne i evropske studije.

Na seminaru su u obrađivane teme:
• Komunikacija
• Poslovni bonton
• Vođenje poslovnih sastanaka
• Zapisnik
• Forme službenih dopisa, i sl.

Održan sastanak sa predstavnicima strukovnog Sindikata vatrogasaca Crne Gore, Ministarstva unutrašnjih poslova i Fonda PIO

06.03.2012

Danas je u Zajednici opština Crne Gore održan zajednički sastanak predstavnika strukovnog Sindikata vatrogasaca Crne Gore, Ministarstva unutrašnjih poslova i Fonda PIO u vezi rješavanja akteuelnih pitanja u funkcionisanju Službi zaštite.

Sastanak je vodio generalni sekretar Zajednice opština Crne Gore gospodin Rajko Golubović,Ministarstvo unutrašnjih poslova predstavljao je Zoran Begović pomoćnik ministra, Fond PIO gospođa Milanka Mrdak pomoćnica direktora, dok su Sindikat vatrogasaca Crne Gore predstavljali Milan Bojović, Đoko Marković i Goran Knežević .

Seminar za primorske opštine “Radni odnosi”

06.03.2012

 Uprava za kadrove u saradnji sa Zajednicom opština organizovala je u Budvi  05.03. 2012.godine  seminar na temu „Radni odnosi“ za opštine primorskog regona: Herceg Novi, Kotor, Tivat,Budvu, Bar, Ulcinj i Prijestonicu Cetinje. Seminar je organizovan  na zahtjev opštine Budva koji je podržan od ostalih jedinica lokalne samouprave.

Predavači na seminaru su bili Branislav Vujović, glavni upravni inspektor i Čedo Kaluđerović, upravni inspektor I.

Održan IV sastanak Tehničke pomoći za izradu Strateškog plana razvoja u sklopu implementacije Zakona o regionalnom razvoju

05.03.2012

Ministarstvo ekonomije, u saradnji sa Zajednicom opština Crne Gore i EU Projektom tehničke pomoći jedinicama lokalne samouprave, održalo je danas četvrti radni sastanak sa predstavnicima opština, vezano za tehničku pomoć izradi strateških planova razvoja jedinica lokalne samouprave, kao važnog elementa u implementaciji Zakona o regionalnom razvoja.

Obuka “Plan integriteta”

02.03.2012

Uprava za kadrove u saradnji sa Zajednicom opština nastavlja sa realizacijom Plana obuke za lokalnu samoupravu za period februar – april 2012. godine, koji je donio Nacionalni savjet za obuku u lokalnoj samoupravi.

Obuka na temu Plan integriteta je održana 01. marta 2012. godine u Podgorici u zgradi Uprave za kadrove, za Glavni grad Podgoricu, Prijestonicu Cetinje i opštine Nikšić, Danilovgrad, Plužine i Šavnik. Obuka je bila namijenjena lokalnim službenicima i namještenicima, ovlašćenim licima za rad sa strankama u postupku.