Obuka u Tivtu “Poslovna korespondencija”
08.03.2012

 Uprava za kadrove je na zahtjev opštine Tivat 07.03.2012. organizovala obuku na temu “Poslovna korespondencija”.
Predavač jna seminaru je bila mr Vesna Bulatović, prosvjetni nadzornik u Zavodu za školstvo Crne Gore I predavač na Fakultetu za državne i evropske studije.

Na seminaru su u obrađivane teme:
• Komunikacija
• Poslovni bonton
• Vođenje poslovnih sastanaka
• Zapisnik
• Forme službenih dopisa, i sl.

Obuka je imala za cilj podizanje znanja i sticanje vještina iz poslovne korespondencije, poštovanje pravila poslovne etike u radu državnih organa, usvajanje i vladanje vještinama službene komunikacije na nivou državnih organa (pravila usmene i pisane komunikacije), primjena pravila poslovnog bontona na nivou zvanične komunikacije državnih organa u svakodnevnom poslovanju sa strankama.
Polaznici obuke su iskazali veliko zadovoljstvo obrađenim temama, organizacijom seminara i stručnošću predavača.