June, 2004

Model odluke o mjesnim zajednicama

14.06.2004

Model odluke o mjesnim zajednicama je pripremljen radi stvaranja uslova da mjesne zajednice mogu da ispune svoju ulogu i da budu mjesto na kome će se razmatrati i odlučivati o pitanjima od zajedničkog i neposrednog interesa za građane. Modelom odluke uređuju se uslovi za osnivanje, način i postupak osnivanja, poslovi, organi i postupak njihovog izbora, organizacija i rad organa, način odlučivanja, način finansiranja i druga pitanja od značaja za rad mjesnih zajednica.

Model odluke o mjesnim zajednicama (PDF dokument)

Model Odluke o Savjetu za razvoj i zaštitu lokalne samouprave

14.06.2004

Model Odluke o Savjetu za razvoj i zaštitu lokalne samouprave je pripremljen u cilju prepoznavanja i utvrđivanja prava i dužnosti, sastava, načina izbora i rada Savjeta i drugih pitanja od značaja za njegovo funkcionisanje. U cilju unapređenja lokalne smaouprave Savjet podnosi državnim organima, organima lokalne samouprave i javnim službama koje vrše javna ovlašćenja predloge za unapređivanje, razvoj i zaštitu lokalne samouprave, za podizanje nivoa kvaliteta javnih usluga, zaštitu Ustavom i zakonom utvrđenih prava i dužnosti lokalne samouprave i zaštitu sloboda i prava lokalnog stanovništva.

Model Odluke o Savjetu za razvoj i zaštitu lokalne samouprave (PDF dokument)