Model odluke o mjesnim zajednicama
14.06.2004

Model odluke o mjesnim zajednicama je pripremljen radi stvaranja uslova da mjesne zajednice mogu da ispune svoju ulogu i da budu mjesto na kome će se razmatrati i odlučivati o pitanjima od zajedničkog i neposrednog interesa za građane. Modelom odluke uređuju se uslovi za osnivanje, način i postupak osnivanja, poslovi, organi i postupak njihovog izbora, organizacija i rad organa, način odlučivanja, način finansiranja i druga pitanja od značaja za rad mjesnih zajednica.

Model odluke o mjesnim zajednicama (PDF dokument)

Kategorija: