Naslovna strana

Održiva urbana mobilnost u Opštini Bar

20.05.2020

Zajednica opština Crne Gore, u okviru projekta „Energetski efikasna urbana mobilnost u zemljama Jugoistočne Evrope – Gradovi Jugoistočne Evrope zajedno za održivi energetsko-efikasni prevoz „SUMSEEC II, u saradnji sa GIZ-om, Otvorenim  regionalnim fondom za Jugoistočnu Evropu – energetska efikasnost (ORF EE),  podržala  je Opštinu Bar u realizaciji pilot projekta.

Objavljeni rezultati poziva za bespovratna sredstva za infrastrukturne projekte

15.05.2020

U okviru projekta “Norveška za vas – Crna Gora”, Kraljevina Norveška izdvojila je 250.000 eura za podršku socijalnoj inkluziji kroz unapređenje uslova života u 16 manje razvijenih opština u Crnoj Gori, kroz razvoj infrastrukture. Poziv je bio objavljen 26. novembra 2019. godine i sve zainteresovane lokalne samouprave mogle su da podnesu aplikacije do 20. januara 2020. godine.

Generalni sekretar govorio za „Boje jutra“ o izazovima sa kojima se suočavaju opštine u periodu epidemije COVID 19 virusa

13.05.2020

Na poziv TV Vijesti, Generalni sekretar Zajednice opština Refik Bojadžić je govorio u jutarnjem programu „Boje jutra“ o izazovima i problemima sa kojima se suočavaju opštine u periodu epidemije i kakve će promjene nastupiti u njihovom radu.

EU da razmotri mogućnost posebne finansijske podrške za lokalne samouprave

08.05.2020

Gradonačelnik Prijestonice Cetinje i član Upravnog odbora Zajednice opština Crne Gore Aleksandar Kašćelan i predsjednik Regionalnog vijeća Veneta iz Italije Roberto Ciambetti održali su, u svojstvu kopredsjedavajućih Zajedničkog savjetodavnog odbora Komiteta regiona EU i Crne Gore (ZSO Crna Gora),  video sastanak u petak, 8. maja 2020.

Predsjednik Upravnog odbora Zajednice opština Veselin Grbović izabran za potpredsjednika NALAS-a

06.05.2020

Usljed ograničenja održavanja većih sastanaka zbog pandemije COVID-19, 15-ta Generalna skupština Mreže asocijacija lokalnih vlasti jugoistočne Evrope (NALAS) organizovana je  onlajn, u periodu od 27. do 30. aprila 2020. godine.

Generalna skupština NALAS-a jednoglasno je izabrala novo Predsjedništvo NALAS-a.

Emanuil Manolov, predsjednik Opštine Pavlikeni (Bugarska), izabran je za novog predsjednika NALAS-a.

Održana elektronska sjednica Upravnog odbora

28.04.2020

Kako zbog aktuelne epidemiološke situacije i mjera NKT-a, ne postoje uslovi za održavanje redovne sjednice, to je, shodno Statutu i Poslovniku o radu Upravnog odbora, održana elektronska sjednica Upravnog odbora Zajednice opština na kojoj su razmatrani materijali i donošene odgovarajuće odluke o pitanjima iz nadležnosti Upravnog odbora.

Zajednica opština dala preporuke o mjerama podrške opština za oporavak ekonomije

14.04.2020

Pandemija korona virusa, pored opasnosti koje ima po zdravlje građana, izazvala je nesagledive štetne posljedice po svjetsku ekonomiju, pa i ekonomiju Crne Gore. U cilju ublažavanja negativnih posljedica po ekonomiju, zaposlene i građane, Vlada Crne Gore preduzima niz mjera podrške i pomoći privredi i građanima, a značajan dio tereta u pomoći oporavku ekonomije ponijeće i opštine.

Zajednica opština dostavila predlog mjera podrške privredi za sanaciju posljedica COVID 19 Vladinoj Radnoj grupi

10.04.2020

 Epidemija Corona virusa, pored problema i opasnosti koje ima po zdravlje građana, prijeti da proizvede nesagledive štetne posljedice po svjetsku ekonomiju, a time i ekonomiju Crne Gore, bruto društveni proizvod, javne prihode, uključujući i prihode opština, što će itekako negativno da se odrazi na rad i funkcionisanje opština.

Učestvujući u radu Vladine Radne grupe za pripremu novog paketa mjera podrške privredi i građanima za saniranje posljedica pandemije, Generalni sekretar Zajednice opština istakao je jedinstvenu spremnost opština da ponesu dio tereta i pomognu oporavak ekonomije.

PREDLOG MJERA

Ažurirani Popis nadležnosti i poslova lokalne samouprave

10.04.2020

Popis nadležnosti i poslova lokalne samouprave predstavlja pregled ustavne i zakonske regulative kojom se utvrđuju prava i obaveze lokalne samouprave.

Ovaj dokument sadrži:

  • ustavna određenja kojima se utvrđuje pravo na lokalnu samoupravu;
  • pregled nadležnosti i poslova lokalne samouprave utvrđenih u matičnom Zakonu o lokalnoj samoupravi („Sl.list CG“, br. 2/18 i 34/19);
  • pregled nadležnosti i poslova lokalne samouprave u pojedinim upravnim oblastima po materijalnim propisima.

Izvještaj NALAS-a o uporednim indikatorima u oblasti upravljanja čvrstim otpadom u jugoistočnoj Evropi 2019

25.03.2020

Da li Vas interesuje upravljanje čvrstim otpadom? Želite da saznate više o količini generisanog otpada i na koji način se tretira? Posljednji Izvještaj NALAS-a o uporednim indikatorima u oblasti upravljanja čvrstim otpadom u jugoistočnoj Evropi 2019. može Vam ponuditi odgovore.

Izvještaj je nastao kroz zajednički angažman Radne grupe NALAS-a za upravljanje čvrstim otpadom i vodama. Njime je pružen komparativni prikaz stanja sektora upravljanja čvrstim otpadom kako na nacionalnom, tako i na lokalnom nivou u zemljama jugoistočne Evrope.