Naslovna strana

Obuka „Razvoj kompetencija opštinskih izabranih predstavnika u oblasti vodosnabdijevanja i tretmana otpadnih voda”

20.06.2019

Zajednica opština Crne Gore, u saradnji sa Udruženjem za unapređenje, tretman i odvođenje otpadnih voda Crne Gore, organizovala je obuku „Razvoj kompetencija opštinskih izabranih predstavnika u oblasti vodosnabdijevanja i tretmana otpadnih voda“.

Zajednica opština na konferenciji o planovima održive urbane mobilnosti

19.06.2019

Šesta Evropska Konferencija o planovima održive urbane mobilnosti – SUMPs održana je  od 17. do 19. juna u Groningenu u Holandiji. Ove godine Konferencija je bila posvećena održivim i aktivnim gradovima. Na konferenciji je učestvovala Marija Kljajić, predstavnica Zajednice opština, kao i predstavnice Glavnog grada Podgorica: zamjenica gradonačelnika dr Slađana Vujačić i sekretarka za saobraćaj Lazarela Kalezić.

Priključiti se akcijama čišćenja, stanje svijesti ključno za očuvanje prirode

07.06.2019

Jačanje svijesti o važnosti zaštite prirode i njeno očuvanje kroz lični primjer najveći su doprinos koji svaki pojedinac može dati u zaštiti životne sredine, poručeno je danas tokom akcije čišćenja obale rijeke Morače, na podgoričkim Skalinama, u kojoj je učestvovalo više od 150 ljudi.

Održane obuke za pripremu Izvještaja o sprovedenoj analizi uticaja propisa (RIA)

07.06.2019

Ministarstvo finansija i Zajednica opština Crne Gore, u saradnji sa Kancelarijom UNDP u Crnoj Gori, organizovali su tri regionalne obuke za pripremu Izvještaja o sprovedenoj analizi uticaja propisa (RIA) i primjenu modela standardnog troška u postupku sprovođenja analize o uticaju propisa za opštine.

Prvi, opšti dio obuke, organizovan je 3. juna u Tivtu, 4. juna u Mojkovcu i 5. juna u Podgorici, po regionalnoj podjeli jedinica lokalne samouprave.

Najava: Obuka „Razvoj kompetencija opštinskih izabranih predstavnika u oblasti vodosnabdijevanja i tretmana otpadnih voda”

06.06.2019

Zajednica Opština Crne Gore, u saradnji sa Udruženjem za unapređenje, tretman i odvođenje otpadnih voda Crne Gore, organizuje obuku „Razvoj kompetencija opštinskih izabranih predstavnika u oblasti vodosnabdijevanja i tretmana otpadnih voda“. Obuka će se za predstavnike primorskog regiona i Prijestonice Cetinje održati 7. juna 2019. godine, sa početkom u 9.30 časova, u prostorijama Opštine Tivat. Obuka za jedinice lokalne samouprave centralnog i jednog broja sjevernog regiona će se održati u 14. juna u Podgorici, dok se za opštine sjevernog regiona obuka organizuje 21. juna u Kolašinu.

Održan sastanak sa predsjednicima skupština opština

31.05.2019

U Zajednici opština u Podgorici 31.05.2019.godine, na inicijativu Generalnog sekretara, održan je sastanak sa predsjednicima skupština opština.

Utvrđeni modeli Odluke o lokalnim administrativnim taksama i Odluke o lokalnim komunalnim taksama

30.05.2019

Zajednica opština, u okviru programskih aktivnosti na pružanju pomoći opštinama u vršenju sopstvenih poslova, priprema modele opštinskih akata kojima se opštinama daju smjernice i pruža pomoć u izradi svojih propisa.

Održana XIX sjednica Upravnog odbora

10.05.2019

Upravni odbor Zajednice opština održao je XIX sjednicu 10. maja 2019. godine u Podgorici. Sjednicom je predsjedavao Veselin Grbović, predsjednik Upravnog odbora.

Održana sjednica Odbora za finansiranje lokalne samouprave

24.04.2019

Odbor za finansiranje lokalne samouprave Zajednice opština, na sjednici održanoj 19. aprila 2019. godine u Podgorici, razmatrao je Nacrt Zakona o računovodstvu javnog sektora. Na osnovu primjedbi i predloga pristiglih iz opština, Odbor je utvrdio jedinstveno Izjašnjenje na Nacrt Zakona koje je dostavljeno Ministarstvu finansija, kao Obrađivaču, na dalje postupanje.

Zajednica opština dala Izjašnjenje na Predlog Zakona o javnim nabavkama

23.04.2019

Ministarstvo finansija dostavilo je Zajednici opština na mišljenje Predlog Zakona o javnim nabavkama. Zajednica opština, kao nacionalna asocijacija lokalnih vlasti, dostavila je Predlog Zakona svim opštinama na izjašnjavanje. Na osnovu datih predloga i primjedbi iz opština, Zajednica opština je utvrdila jedinstveno Izjašnjenje koje je dostavljeno Ministarstvu finansija kao obrađivaču. Izjašnjnje na Predlog zakona o javnim nabavkama […]