|
Naslovna strana

Predsjednik Upravnog odbora Zajednice opština Aleksandar Bogdanović na Evropskom političkom samitu o Zapadnom Balkanu: Lokalne samouprave maksimalno uključiti u pregovarački proces

06.12.2017

Predsjednik Upravnog odbora Zajednice opština Crne Gore Aleksandar Bogdanović učestvovao je na Evropskom političkom samitu o Zapadnom Balkanu, koji se juče, u organizaciji Prijatelja Evrope (Friends of Europe), održao u Briselu.

Politički samit o Zapadnom Balkanu pod nazivom „Zapadni Balkan na raskršću: Novi izazovi, promjena dinamike“, bavio se temama mira, demokratije i pomirenja u regionu kao preduslova za ekonomsku i društvenu stabilnost, ali i poslovnu perspektivu i neophodne reforme.

Konkurs za odabir “Predsjednik/ca opštine koji/a je svojim zalaganjem u najvećoj mjeri unaprijedio/la položaj romske i egipćanske manjine u opštini”

27.11.2017

NVO Mladi Romi je objavila konkurs za odabir „Predsjednika/ce opštine koji/a je svojim zalaganjem u najvećoj mjeri unaprijedio/la položaj romske i egipćanske manjine u opštini“. Cilj konkursa je jačanje dijaloga između opština i romskih zajednica i predstavljanje primjera dobre prakse kada je u pitanju unapređenje položaja romske i egipćanske manjine.

Konkurs je objavljen u okviru projekta Zajednička inicijativa za osnaživanje romskog civilnog sektora na Zapadnom Balkanu i Turskoj, koji je usmjeren na uspostavljanje struktura koje će olakšati romskom civilnom sektoru da aktivno učestvuje u lokalnoj i nacionalnoj politici i procesu donošenja odluka i uspostavljanje konstruktivnog sistematskog dijaloga između vlasti i romskih nevladinih organizacija.

Održane obuke na temu „Strateško planiranje – izrada strateškog plana razvoja opštine“

22.11.2017

Uprava za kadrove i Zajednica opština Crne Gore organizovale su obuku na temu “Strateško planiranje – izrada strateškog plana razvoja opštine”. Obuka je organizovana na osnovu Opšteg programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja lokalnih službenika i namještenika 2016-2017. godine, odnosno Plana obuka za period oktobar-decembar 2017. godine.

Svjetska banka u posjeti Zajednici opština Crne Gore

17.11.2017

Zajednicu opština Crne Gore danas su posjetili predstavnici Tima Svjetske banke koji radi na funkcionalnoj analizi Ministarstva javne uprave i Uprave za kadrove. Svetlana Proskurovska, viši specijalista za javni sektor i vođa ovog tima i Vladimir Vlajković, konsultant za pitanja upravljanja javnim sektorom razgovarali su sa Generalni sekretarom Zajednice opština Refikom Bojadžićem i njegovim saradnicima na temu reforme lokalne samouprave, prioritetnim problemima/pitanjima njenog razvoja, te ulogom Ministarstva za javnu upravu i Uprave za kadrove na ovom planu.

Održana zajednička sjednica Odbora za prostorno planiranje i Odbora za društvene djelatnosti

07.11.2017

Odbor za prostorno planiranje i Odbor za društvene djelatnosti održali su 07.11.2017. godine u Podgorici zajedničku sjednicu kojoj su prisustvovali i članovi Radne grupe za izradu Modela odluke o obezbjeđivanju alternativnog smještaja.

Na sjednici su razmatrana dva akta, i to: Nacrt Modela Odluke o obezbjeđivanju alternativnog smještaja i Nacrt Modela Odluke о godišnjoj naknadi za korišćenje prostora za bespravne objekte.

Sprječavanje ranih prisilnih brakova među ranjivim grupama

03.11.2017

U Podgorici je 02. i 03. novembra 2017. godine održana konferencija „Sprječavanje ranih prisilnih brakova među ranjivim grupama“, u organizaciji Misije OEBS-a u Crnoj Gori.

Konferencija, koja je dio projekta koji Misija OEBS-a u Crnoj Gori implementira od septembra 2015. godine, uz podršku Stalne misije Francuske pri OEBS-u, pružila je priliku da se predstave rezultati projekta i podstakne diskusija na temu prevencije ranih prisilnih brakova u regionu.

JAVNI POZIV ZA PREDAVAČE

03.11.2017

Uprava za kadrove je, u cilju realizacije akreditovanog „PROGRAMA OBRAZOVANJA ZA STICANJE KLJUČNIH VJEŠTINA ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA“, objavila javni poziv za predavače i ispitivače. Ovo je prvi Program obrazovanja Uprave za kadrove koji će polaznicima omogućiti da kvalifikuju svoje kompetencije u ovoj oblasti.

Poziv za predavače i ispitivače je upućen svim zainteresovanim licima, profesorima univerziteta, državnim i lokalnim službenicima, kao i svima onima koji posjeduju znanja iz određenih oblasti i vještine potrebne predavaču/ispitivaču.

Posjeta Asocijacije kineskih gradova međunarodnog prijateljstva (CIFCA) Zajednici opština Crne Gore

26.10.2017

Delegacija kineske Asocijacije za međunarodno prijateljstvo gradova (CIFCA), koju je predvodio Šing Boming, generalni sekretar Asocijacije sa saradnicima, boravila je u Crnoj Gori u periodu od 23. do 25. oktobra 2017. godine. Kineska Asocijacija za međunarodno prijateljstvo gradova je asocijacija koja se fokusira na promociju razmjene i saradnje između kineskih gradova i pokrajina sa gradovima u drugim zemljama. Sve kineske pokrajine i glavni gradovi su članovi asocijacije.

Održana sjednica Odbora za razvoj lokalne samouprave

23.10.2017

Odbor za razvoj lokalne samouprave na sjednici održanoj 23. oktobra 2017. godine razmatrao je Nacrt zakona o državnim službenicima i namještenicima i Nacrt zakona o lokalnoj samoupravi i prispjele primjedbe i predloge od strane jedinica lokalne samouprave.

Odbor je analizirao prispjele stavove, primjedbe i predloge jedinica lokalne samouprave koje su dostavljene Zajednici opština povodom predmetnih zakonskih projekata i pripremio odgovarajuće Izjašnjenje.

On-line seminar o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou

20.10.2017

NALAS (Mreža asocijacija lokalnih vlasti jugoistočne Evrope), u okviru svoje e-Akademije, organizuje 4-nedeljni besplatni on-line seminar o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou u period od 6. novembra do 4. decembra 2017. godine. Seminar je na engleskom jeziku. Više o seminaru možete saznati putem brošure koja se nalazi u prilogu kao i promotivnog videa na linku https://youtu.be/D0_ANe91Tlk.

Prijavu za pohađanje on-line seminara možete dostaviti na sanja.zivkovic@uom.co.me najkasnije do 31. oktobra 2017. godine. U prijavi obavezno naznačite ime, zvanje, kontakt imejl adresu i kontakt telefon.