Naslovna strana

Održana konferencija „Prevencija korupcije na lokalnom nivou“

10.12.2018

U Bijelom Polju je povodom 9. decembra Međunarodnog dana borbe protiv korupcije, održana konferencija na temu „Prevencija korupcije na lokalnom nivou“, a organizovala je nevladina organizacija „Euromost“, u saradnji sa Opštinom Bijelo Polje.

Inicijativa za izmjene i dopune Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata

05.12.2018

Programom rada Zajednice opština za 2018. godinu, kao jedna od aktivnosti, planirana je analiza sprovođenja Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata u praksi i eventualno predlaganje njegovih izmjena i dopuna.

Imajući u vidu da je prošla godina dana od početka primjene Zakona, ocijenjeno je da je to optimalan period u kojem su se mogli utvrditi nedostaci i nejasnoće u njegovoj primjeni. S tim u vezi, Sekretarijat Zajednice opština je zatražio od svih jedinica lokalne samouprave mišljenje u odnosu na primjenu Zakona, eventualne probleme sa kojim su se opštine suočile u njegovoj primjeni i predlog za njihovo prevazilaženje.

Reagovanje povodom teksta „Zakon je loš, produžite legalizaciju za dvije godine” objavljenog na portalu Vijesti Online

03.12.2018

Povodom teksta objavljenog na portalu www.vijesti.me 01.12.2018. godine pod naslovom „Zakon je loš, produžite legalizaciju za dvije godine“, Zajednica opština Crne Gore ukazuje da je redovna aktivnost stručnog radnog tijela Zajednice na analizi sprovođenja Zakona o planiranju prostora i izgranji objekata i ocjeni potrebe da se određena rješenja unaprijede radi bolje primjene u praksi, zloupotrijebljena od strane neodgovornog i neovlašćenog pojedinca za dnevno-političke potrebe.

Objavljeni ponovljeni konkursi za NVO u okviru Programa ReLOAD za opštine Tivat, Kotor i Pljevlja

26.11.2018

Objavljeni su ponovljeni konkursi nevladinim organizacijama za predaju projektnih prijedloga u sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) u Kotoru, Pljevljima i Tivtu.

Na konkurse za opštine Kotor i Tivat se mogu prijavljivati NVO iz cijele Crne Gore, uz partnerstvo sa NVO sa njihovih teritorija, dok je u Pljevljima konkurs otvoren samo za NVO sa teritorije opštine.

Aplikacione pakete konkursa, kao i pozivna pisma i dnevni red obuka koje će biti organizovane za pisanje projekata u sklopu ReLOaD progrrama, možete naći na sljedećim linkovima Tivat , KotorPljevlja  

“Dobra obuka-bolja uprava“

15.11.2018

U Sarajevu je održana sedma godišnja konferencija “Dobra obuka-bolja uprava“, u organizaciji Agencije za državnu službu Federacije BiH, u saradnji sa Koordinacionim tijelom za obuku JLS Federacije BiH. Učešće je uzelo preko 80 predstavnika lokalnih samouprava, uključujući predsjednike i gradonačelnike sa prostora Federacije Bosne i Hercegovine, predstavnike kantonalnih ministarstava za pravdu i upravu i predstavnike međunarodnih organizacija i ambasada u BiH, kao i predstavnike Zajednice opština Crne Gore i Uprave za kadrove.

Održane obuke na temu: „Poslovna korespondencija“

06.11.2018

Uprava za kadrove i Zajednica opština Crne Gore, na osnovu Plana obuka loklanih službenika i namještenika za period septembar – decembar 2018. godine, organizovale su obuku za lokalne službenike i namještenike na temu: Poslovna korespondencija. Obuke su održane 24. oktobra 2018. godine u Mojkovcu, za opštine Sjevernog regiona i u Tivtu 06. novembra 2018. godine, za jedinice lokalne samouprave Srednjeg i Primorskog regiona. Cilj obuke je unapređenje znanja i vještina poslovne korespondencije i poštovanje pravila poslovne etikecije u radu organa.

Izjašnjenje Zajednice opština na Predlog Zakona o finansiranju lokalne samouprave

06.11.2018

Odbor za finansiranje lokalne samouprave Zajednice opština, na sjednici održanoj 06. novembra 2018. godine u Podgorici, razmatrao je Predlog Zakona o finansiranju lokalne samouprave. Na osnovu primjedbi i predloga pristiglih iz opština, Odbor je utvrdio jedinstveno Izjašnjenje na Predlog Zakona koje je dostavljeno Ministarstvu finansija, kao Obrađivaču, na dalje postupanje.

Donesen Plan obuka za lokalne službenike i namještenike za period septembar-decembar 2018. godine

22.10.2018

Savjet za obuku u lokalnoj samoupravi održao je osmu sjednicu 22. oktobra 2018. godine, u prostorijama Zajednice opština. Sjednicom je predsjedavao predsjednik Savjeta za obuku, Veselin Grbović, Predsjednik Opštine Nikšić.

U radu sjednice Savjeta učestovovali su predstavnici Zajednice opština, Ministarstva javne uprave i Uprave za kadrove.

Potpuno uključivanje lokalnog nivoa u pripremni proces važan preduslov za uspješan proces pristupa Evropskoj uniji

18.10.2018

Jedanaesta sjednica Zajedničkog savjetodavnog odbora Komiteta regiona EU i Crne Gore održana je 18.10.2018. godine u Nikšiću. U ime grada domaćina sjednicu je otvorio predsjednik Opštine Nikšić Veselin Grbović, a sjednicom su predsjedavali Aleksandar Kašćelan, gradonačelnik Prijestonice Cetinje i Jelena Drenjanin, članica Opštinskog vijeća Hudingea.

Zajedničkim snagama do rješenja problema izmirivanja poreskih obaveza

10.10.2018

U cilju iznalaženja rješenja problema urednog izmirivanja zaostalih obaveza po Ugovoru o reprogramu poreskog duga i tekućih poreskih obaveza, Zajednica opština je, u saradnji sa Poreskom upravom, 10.10.2018. godine u Podgorici organizovala sastanak sa predstavnicima jednog broja opština i javnih preduzeća koje kasne u izmirivanju poreskih obaveza. Sastanku su, pored predstavnika opština, prisustvovali i direktor Poreske uprave Miomir M. Mugoša, direktorica Direktorata za lokalnu samoupravu u Ministarstvu javne uprave Jadranka Vukčević i predsjednik Odbora za finansiranje lokalne samouprave Zajednice opština Miomir Jakšić.