Naslovna strana

Generalni sekretar KLRVE Matju Mori u posjeti Crnoj Gori

10.10.2023

Generalni sekretar Kongresa loklanih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope (KLRVE) Matju Mori, boravio je u Crnoj Gori 9-10 oktobra 2023. godine.

Tokom boravka u Kotoru susreo se sa predsjednikom opštine Kotor Vladimirom Jokićem i šefom delegacije Crne Gore u KLRVE Petrom Smolovićem, predsjednikom opštine Bijelo Polje. Članovi delegacije su razgovarali o predstojećoj 45. sjednici KLRVE koja će se održati u Strazburu krajem oktobra, kao i projektima i podršci koje će Kongres pružati lokalnim samoupravama od naredne godine.

Drugi javni poziv za raspodjelu sredstava za realizaciju razvojnih projekata od interesa za jedinice lokalne samouprave

09.10.2023

Na osnovu člana 29 Statuta Zajednice opština Crne Gore(„Sl. list CG“, broj 8/17) i člana 5 Pravilnika o uslovima, načinu i postupku raspodjele sredstava za realizaciju razvojnih projekata od interesa za jedinice lokalne samouprave (02-30/23 od 16.03.2023. godine), generalna sekretarka Zajednice opština Crne Gore, dana 09. oktobra 2023. godine, raspisuje

 

DRUGI JAVNI POZIV ZA RASPODJELU SREDSTAVA ZA REALIZACIJU RAZVOJNIH PROJEKATA OD INTERESA ZA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE

 

Rumunsko iskustvo u reformama dragocjeno za crnogorske opštine

07.10.2023

Na poziv Asocijacije gradskih menadžera Rumunije, Delegacija Zajednice opština boravila je u studijskoj posjeti Rumuniji u periodu od 03. do 07. oktobra ove godine, sa ciljem zaokruživanja ideje povezivanja i saradnje gradskih menadžera iz Crne Gore sa kolegama iz regiona i šire. Konkretniji rezultati ove saradnje bi se mogli postići uspostavljanjem asocijacije gradskih menadžera u Crnoj Gori, kao kredibilnog partnera ovakvim asocijacijama iz zemalja EU radi razmjene znanja i iskustava kroz zajedničke sastanke, studijske posjete, zajedničke projekte,  ali i mogućnost učešća na najavljenoj Međunarodnoj akademiji za javne službenike i gradske menadžere.

Međunarodna konferencija o vodama – Crna Gora

06.10.2023

Međunarodna Konferencija o vodama – Crna Gora održala se po četvrti put u Budvi, u organizaciji Zajednice opština Crne Gore  i Udruženja vodovoda Crne Gore3-5. oktobra.

Konferencija se bavi najaktuelnijim temama u oblasti vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda, ne samo u našoj zemlji, već i u regionu i šire. O njima su diskutovali domaći i međunarodni eksperti koji su svojim učešćem doprinijeli kvalitetnoj razmjeni iskustava i najboljih praksi u ovom sektoru. 

Kako unaprijediti opštinske službe po mjeri građana? – Slučaj Bratislave

28.09.2023

Studijska posjeta gradu Bratislavi i njenim javnim službama za opštine i njihove asocijacije sa zapadnog Balkana organizovana je od strane UNDP-a, uz podršku programa Javne i privatne finansije za razvoj i Gradskog eksperimentalnog fonda, u periodu od 24-28. septembra 2023. godine. Crnogorsku delegaciju su činili predstavnici Glavnog grada, Opštine Pljevlja i Zajednice opština Crne Gore.

Iskoristiti potencijal ruralnih područja uz podršku međunarodnih fondova

26.09.2023

U radnoj posjeti Zajednici opština Crne Gore boravila je delegacija IFAD programa u Crnoj Gori u sastavu Remi Phillippe, direktor IFAD-a za Crnu Goru, Emmanuel Jouve, vođa IFAD misije i Igor Jovanović, koordinator RCTP projekta.

Predstavnici IFAD-a su predstavili najznačajnije rezultate projekta „Stvaranje klastera i transformacije ruralnih područja (RCTP)“ koji je kofinansiran od strane Međunarodnog fonda za razvoj poljoprivrede (IFAD). Tim projektom je za 7 opština (Nikšić, Šavnik, Žabljak, Mojkovac, Bijelo Polje, Berane i Petnjica) opredijeljeno ukupno 16,86 miliona eura. Kroz ovaj projekat su do sada realizovane 49 investicije u vodosnadbijevanje, unaprijeđeno preko 125 km putne mreže, te urađena 3 otkupna centra za mlijeko, a podržano je i 990 aplikanata u oblasti poljoprivrede.

Sa I sastanka Radne grupe NALAS-a za socijalnu inkluziju i migracije: Jača podrška opštinama za pružanje usluga socijalne zaštite

13.09.2023

Rješavanje socijalnih pitanja i izazova migracije na lokalnom nivou bili su tema sastanka predstavnika asocijacija opština Jugoistočne Evrope održanog u Mavrovu, od 11. do 13. septembra 2023. godine, u organizaciji  Mreža udruženja lokalnih vlasti jugoistočne Evrope – NALAS.

Zajednica opština će kroz dvogodišnji rad ove radne grupe ojačati svoje kapacitete u zastupanju za većom podrškom države opštinama za pružanje usluga socijalne i dječije zaštite na lokalnom nivou.

Smjernicama za saradnju do kvalitetnijih usluga vodosnabdijevanja

08.09.2023

Zajednica opština Crne Gore i Udruženje vodovoda Crne Gore su, uz podršku evropskih partnera (RCDN),  sačinili Smjernice saradnje namjenjene opštinama i vodovodnim društvima.  Njihov cilj je da pruže stručnu podršku u  sprovođenju procedura i donošenju bitnih odluka u oblasti vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda  kako bi se kvalitet vodnih usluga podigao na viši nivo. Pravo na sigurnu i čistu vodu za piće i sanitarne potrebe je Rezolucijom UN iz 2010. god. utvrđeno kao „ljudsko pravo esencijalno za potpuno uživanje u životu i svim ljudskim pravima“, pa je jasno da se  ovoj oblasti mora pristupiti sa posebnim senzibilitetom i  ništa ne prepustiti slučaju.

Opštine imaju velika očekivanja od 44. Vlade, treba nam pravna sigurnost i održiva rješenja za razvoj

01.09.2023

Zajednica opština predložiće 44. Vladi da osnuje Savjet za razvoj jedinica lokalne samouprave koje će štititi lokalne interese u pripremi zakona koji utiču na opštine. Time će se  uspostaviti  prijeko potrebne  čvršte veze  lokalnih i centralnih vlasti bez kojih nema ostvarivanja opštinskih  razvojnih planova, ali ni valjane pripreme za  obaveze koje proizilaze iz procesa pristupanja EU. I opštinama i centralnim vlastima je takvo radno tijelo neophodno za bolje razumijevanje lokalnih potreba i dogovor o rješenjima koja se normiraju i njihovoj finansijskoj održivosti. Cijenimo da bi se time znatno ubrzao razvoj opština i doprinijelo njihovoj većoj vidljivosti u kreiranju javnih politika, analogno sličnom radnom tijelu za saradnju sa civilnim sektorom koje već dugo postoji i koje je odavno ostvarilo svoju svrhu.

Srećan dan opštine Tuzi

01.09.2023

Svim građankama i građanima Tuzi čestitamo Dan opštine – 1. septembar!

Tuzi su izuzetan primjer raznolikosti i multietničkog sklada.

Rukovodstvo Opštine stvara šanse i mudro pristupa adekvatnoj valorizaciji raspoloživih prirodnih, poljoprivednih i turističkih resursa ovog kraja.

U kreiranju tih šansi i bržem ekonomskom razvoju značajan doprinos daje dijaspora. Međutim, neophodna je dodatna podrška države u stvaranju uslova za efikasnije privlačenje investicija i obezbjeđivanju povoljnijeg ambijenta za ulaganje.

Sve to će, uz izgradnju  infrastrukture, doprinijeti intezivnijem razvoju turizma, posebno eko i seoskog turizma i poljoprivrede, koje su razvojni potencijali ove opštine, a samim tim boljem životnom standardu građana u Tuzima.

Opština Tuzi može i ubuduće računati na stručnu i svaku drugu podršku Zajednice opština Crne Gore na tom putu.