Naslovna strana

Održana XVII sjednica Upravnog odbora Zajednice opština

25.01.2019

Upravni odbor Zajednice opština održao je 25.01.2019. godine u Podgorici redovnu XVII sjednicu kojom je predsjedavao Veselin Grbović, predsjednik Upravnog odbora. Upravni odbor je, na predlog Generalnog sekretara, razmatrao i utvrdio Predlog Odluke o visini članarine za finansiranje rada Zajednice opština Crne Gore. Imajući u vidi da je osnovica za utvrđivanje visine članarine koju plaćaju članice Zajednice dio poreza na dohodak fizičkih lica koji se ustupa jedinicama lokalne samouprave, te da je Zakonom o finansiranju lokalne samouprave, koji je u primjeni od 15.01.2019. godine, na drugačiji način uređeno ustupanje dijela prihoda od poreza na dohodak fizičkih lica opštinama zasnovano na regionalnom principu, to je bilo neophodno donijeti novu odluku i pitanje utvrđivanja visine članarine koju plaćaju opštine uskladiti sa Zakonom i novim okolnostima u kojim posluju opštine. Predlogom Odluke značajno se umanjuje visina članarine koju plaćaju opštine u odnosu na dosadašnji iznos, a zadržava procentualno učešće opština u finansiranju Zajednice kao do sada. Predlog Odluke dostavljen je Skupštini Zajednice opština na razmatranje i donošenje.

Ažurirani Popis nadležnosti i poslova lokalne samouprave

23.01.2019

Popis nadležnosti i poslova lokalne samouprave predstavlja pregled ustavne i zakonske regulative kojom se utvrđuju prava i obaveze lokalne samouprave.

Ovaj dokument sadrži:

  • ustavna određenja kojima se utvrđuje pravo na lokalnu samoupravu;
  • pregled nadležnosti i poslova lokalne samouprave utvrđenih u matičnom Zakonu o lokalnoj samoupravi („Sl.list RCG“, br. 42/02, 28/04 i 75/05; „Sl.list CG“, br. 88/09 i 3/10);
  • pregled nadležnosti i poslova lokalne samouprave u pojedinim upravnim oblastima po materijalnim propisima.

Zajednica opština se obratila Premijeru

17.01.2019

Sve prisutnija praksa u postupanju organa državne uprave je da u pripremi zakona i drugih propisa i strateških dokumenata kojima se uređuju položaj, prava i obaveze lokalne samouprave, nacrte odnosno predloge tih akata ne dostavljaju opštinama, odnosno Zajednici opština na izjašnjenje, a što je imperativna obaveza utvrđena Zakonom o lokalnoj samoupravi.

Predstavnici Zajednice opština učestvovali u radu Odbora Skupštine CG

28.12.2018

Odbor za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje Skupštine Crne Gore održao je konsultativno saslušanje na temu „Primjena Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata“.

Sjednici Odbora prisustvovali su ministar održivog razvoja i turizma Pavle Radulović i sekretar Ministarstva Zoran Tomić, Generalni sekretar Zajednice opština Refik Bojadžić i predsjednik Odbora za prostorno planiranje Zajednice opština Nebojša Adžić, kao i predstravnici Inžinjerske komore Dragan Žarković i Miodrag Maraš.

Dvadeset peti broj biltena „Naša zajednica“

26.12.2018

Iz štampe je izašao dvadeset peti broj biltena Zajednice opština „Naša zajednica“.

U ovom broju biltena objavljene su najznačajnije aktivnosti koje je Zajednica opština realizovala u posljednjem kvartalu ove godine. Bilten sadrži intervju koji je redakcija časopisa imala sa Dušanom Raičevićem, predsjednikom Opštine Bar o najznačajnijim aktivnostima koje će biti u fokusu njegovog četvorogodišnjeg mandata.

Održana XVI sjednica Upravnog odbora Zajednice opština

21.12.2018

Upravni odbor Zajednice opština Crne Gore, na sjednici održanoj 21.12.2018. godine u Podgorici, razmatrao je više pitanja i donio odluke iz svoje nadležnosti. Sjednicom je predsjedavao predsjednik Upravnog odbora Veselin Grbović, predsjednik Opštine Nikšić.

Održana konferencija „Prevencija korupcije na lokalnom nivou“

10.12.2018

U Bijelom Polju je povodom 9. decembra Međunarodnog dana borbe protiv korupcije, održana konferencija na temu „Prevencija korupcije na lokalnom nivou“, a organizovala je nevladina organizacija „Euromost“, u saradnji sa Opštinom Bijelo Polje.

Inicijativa za izmjene i dopune Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata

05.12.2018

Programom rada Zajednice opština za 2018. godinu, kao jedna od aktivnosti, planirana je analiza sprovođenja Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata u praksi i eventualno predlaganje njegovih izmjena i dopuna.

Imajući u vidu da je prošla godina dana od početka primjene Zakona, ocijenjeno je da je to optimalan period u kojem su se mogli utvrditi nedostaci i nejasnoće u njegovoj primjeni. S tim u vezi, Sekretarijat Zajednice opština je zatražio od svih jedinica lokalne samouprave mišljenje u odnosu na primjenu Zakona, eventualne probleme sa kojim su se opštine suočile u njegovoj primjeni i predlog za njihovo prevazilaženje.

Reagovanje povodom teksta „Zakon je loš, produžite legalizaciju za dvije godine” objavljenog na portalu Vijesti Online

03.12.2018

Povodom teksta objavljenog na portalu www.vijesti.me 01.12.2018. godine pod naslovom „Zakon je loš, produžite legalizaciju za dvije godine“, Zajednica opština Crne Gore ukazuje da je redovna aktivnost stručnog radnog tijela Zajednice na analizi sprovođenja Zakona o planiranju prostora i izgranji objekata i ocjeni potrebe da se određena rješenja unaprijede radi bolje primjene u praksi, zloupotrijebljena od strane neodgovornog i neovlašćenog pojedinca za dnevno-političke potrebe.

Objavljeni ponovljeni konkursi za NVO u okviru Programa ReLOAD za opštine Tivat, Kotor i Pljevlja

26.11.2018

Objavljeni su ponovljeni konkursi nevladinim organizacijama za predaju projektnih prijedloga u sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) u Kotoru, Pljevljima i Tivtu.

Na konkurse za opštine Kotor i Tivat se mogu prijavljivati NVO iz cijele Crne Gore, uz partnerstvo sa NVO sa njihovih teritorija, dok je u Pljevljima konkurs otvoren samo za NVO sa teritorije opštine.

Aplikacione pakete konkursa, kao i pozivna pisma i dnevni red obuka koje će biti organizovane za pisanje projekata u sklopu ReLOaD progrrama, možete naći na sljedećim linkovima Tivat , KotorPljevlja