|
Naslovna strana

Obilježavanje Evropskog dana saradnje

21.09.2017

Povodom obilježavanja Evropskog dana saradnje, u Podgorici je organizovan Sajam projekata realizovanih u okviru bilateralnih i trilateralnih programa prekogranične saradnje, Jadransko-jonskom, Dunavskom i Mediteranskom transnacionalnom programu, kao i izložba fotografija koje ilustruju rezultate pojedinih projekata koji su uspješno sprovedeni na teritoriji Crne Gore.

Sajam su otvorili ministar evropskih poslova Aleksandar Andrija Pejović i šef Delegacije EU u Crnoj Gori Ajvo Orav.

Zajednica opština u jutarnjem programu RTCG – „EU kutak“

18.09.2017

Darko Mrvaljević, predsjednik Odbora i Vanja Starovlah, sekretar Odbora za evropske integracije i međunarodnu saradnju Zajednice opština gostovali su u jutarnjem programu RTCG – „EU kutak“, kojom prilikom su predstavili najznačajnije aktivnosti Zajednice opština na planu podrške lokalnim samoupravama u procesu evropskih integracija i korišćenja EU fondova.

Održana elektronska sjednica Upravnog odbora

15.09.2017

Upravni odbor Zajednice opština, na elektronskoj sjednici održanoj 14.09. 2017 godine donio je Odluku o izmjeni Plana javnih nabavki za 2017 godinu i Pravilnik o postupku nabavki male vrijednosti.

 

Zajednica opština na devetoj sjednici Odbora za evropske integracije Skupštine Crne Gore

14.09.2017

Zajednica opština Crne Gore je učestvovala u radu devete sjednice Odbora za evropske integracije Skupštine Crne Gore, na kojoj su, pored predstavnika Zajednice opština, učestvovali i predstavnici Ministarstva evropskih poslova i Ministarstva finansija. Na sjednici su razmatrane informacije o programima podrške Evropske unije Crnoj Gori za 2015. i 2016. godinu.

Održana sjednica Odbora za razvoj lokalne samouprave

12.07.2017

U Podgorici je 12.07.2017.godine održana sjednica Odbora za razvoj lokalne samouprave Zajednice opština. Sjednicom je predsjedavao Veselin Vukčević, predsjednik Odbora. Sjednica je bila posvećena razmatranju Nacrta Zakona o lokalnoj samoupravi i predlozima i primjedbama koje su dale jedinice lokalne samouprave u odnosu na tekst Nacrta Zakona.

Konferencija „Lokalno, odgovorno, transparentno“

07.07.2017

U Podogrici je 07. jula 2017. godine održana konferencija „Lokalno, odgovorno, transparentno“ na temu saradnje opština i nevladinih organizacija, u organizaciji Centra za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO).

Seminar “Ovlašćenja komunalne policije u kontekstu Zakona o komunalnim djelatnostima i Zakona o komunalnoj policiji”

27.06.2017

Uprava za kadrove i Zajednica opština su u Baru, za opštine južnog i u Bijelom Polju, za opštine sjevernog regiona organizovale dvodnevne seminare na temu “Ovlašćenja komunalne policije u kontekstu Zakona o komunalnim djelatnostima i Zakona o komunalnoj policiji”.

Rezultati konkursa za učešće u ReLOaD projektu

23.06.2017

Na nedavno objavljeni poziv za izražavanje interesa jedinica lokalnih samouprava za učešće u ReLOaD projektu prijavilo se devet opština iz Crne Gore, pokazujući na taj način opredjeljenost za unapređenje i jačanje odnosa sa civilnim društvom. Komisija UNDP je evaluirala pristigle prijave, konačnu odluku o izboru najboljih prijava donio je Partnerski odbor ReLOaD projekta, 19. juna u Podgorici, uz učešće predstavnika Ministarstva javne uprave, Kancelarije za saradnju NVO, Zajednice opština Crne Gore, Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Kancelarije UNDP u Crnoj Gori, kao i predstavnika nevladinog sektora u Crnoj Gori i TACSO projekta.

Radionica na temu „Poboljšanje sistema javnih nabavki u Crnoj Gori“

23.06.2017

Danas je, u organizaciji Uprave za javne nabavke i Svjetske banke, u Podgorici održana radionica na temu „Poboljšanje sistema javnih nabavki u Crnoj Gori“.

Radionica je okupila predstavnike relevantnih institucija, ministarstava, predsjednike opština, službenike za javne nabavke u opštinama i predstavnike malih i srednjih preduzeća, kako bi diskutovali o načinima za unapređenje zakonskih riješenja i prevazilaženju problema sa kojma se susreću naručioci i ponuđači u postupcima javnih nabavki.

10-godišnjica Popisa nadležnosti i poslova lokalne samouprave

15.06.2017

Popis nadležnosti i poslova lokalne samouprave predstavlja pregled ustavne i zakonske regulative kojom se utvrđuju prava i obaveze lokalne samouprave.   Ovaj dokument sadrži: ustavna određenja kojima se utvrđuje pravo na lokalnu samoupravu; pregled nadležnosti i poslova lokalne samouprave utvrđenih u matičnom Zakonu o lokalnoj samoupravi („Sl.list RCG“, br. 42/02, 28/04 i 75/05; „Sl.list CG“, […]