Naslovna strana

Poziv za prijavu za finansiranje pripreme Rješenja urbane mobilnosti i pilot projekata

11.09.2019

U aprilu 2019. godine Zajednica opština Crne Gore je započela sprovođenje projekta „Energetski efikasna urbana mobilnost u zemljama JIE – Gradovi JIE zajedno za održivi energetsko-efikasni prevoz (SUMSEEC II)“, podržan od strane GIZ-ovog Otvorenog regionalnog fonda za jugoistočnu Europu – Energetska efikasnost (ORF-EE), projekta “Održive urbane mobilnosti u jugoistočnoj Evrope II (SUMSEEC II)”. Cilj projekta je razvoj održivih, energetskih efikasnih i zelenih transportnih rešenja za gradove JIE, uz korišćenje dobre prakse iz EU/Nemačke i praćenje energetske strategije EU 2030, kao i za održive razvojne ciljeve (naročito u vezi sa ciljem 11- Održivih gradova i zajednica). Gradovi i opštinske asocijacije iz regiona jugoistočne Evrope su partneri u projektu.

Posjeta Osame Makavia Kogalija, šefa predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori Zajednici opština

09.09.2019

Osama Makavi Kogali, šef predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori, posjetio je danas Zajednicu opština Crne Gore. U razgovoru sa Generalnim sekretarom Refikom Bojadžićem, g-din Kogali istakao je da je Crna Gora ostvarila velika dostignuća u pogledu usaglašavanja nacionalnog zakonodavstva u oblasti socijalne i dječije zaštite sa zakonodavstvom Evropske unije, ali da postoje izazovi u njihovoj implementaciji u praksi.

NJ.E. Karel Urban, ambasador Republike Češke u Crnoj Gori, u posjeti Zajednici opština Crne Gore

01.08.2019

NJ.E. Karel Urban, ambasador Republike Češke u Crnoj Gori, posjetio je 1. avgusta o.g. Zajednicu opština Crne Gore.

Generalni sekretar Refik Bojadžić je upoznao ambasadora Urbana sa organizacionom strukturom i glavnim aktivnostima Zajednice opština Crne Gore. Na sastanku su predstavjene i aktivnosti Zajednice opština i lokalnih samouprava na polju evropskih integracija, kao i potreba razmjene iskustava i konkretnih vidova saradnje između crnogorskih opština sa opštinama i gradovima zemalja članica EU.

Dvadeset šesti broj biltena „Naša zajednica

01.08.2019

Iz štampe je izašao dvadeset šesti broj biltena Zajednice opština „Naša zajednica“, u kojem su predstavljene najznačajnije aktivnosti koje je Zajednica opština realizovala u prvoj polovini ove godine.

Redakcija biltena „Naša zajednica“ je u ovom broju imala intervju sa Dragoslavom Šćekićem, predsjednikom Opštine Berane i potpredsjednikom Upravnog odbora Zajednice opština.

Održana dvadeseta sjednica Upravnog odbora

26.07.2019

Dvadeseta sjednica Upravnog odbora Zajednice opština održana je 25. jula 2019. godine u Kolašinu. Sjednicom je predsjedavao Veselin Grbović, predsjednik Upravnog odbora. Upravni odbor je razmatrao više informacija o aktivnostima koje se preduzimaju na planu donošenja propisa koji su od posebnog značaja za funkcionisanje i rad opština.

Poziv za prijavu za finansiranje aktivnosti tokom Evropske nedelje mobilnosti

26.07.2019

Zajednica opština Crne Gore, uz podršku projekata „Energetski efikasna urbana mobilnost u zemljama Jugoistočne Evrope – „SUMSEEC II[1], Otvorenog regionalnog fonda za Jugoistočnu Evropu – energetska efikasnost (ORF EE), poziva sve zainteresovane opštine da se prijave na održavanje Evropske sedmice mobilnosti (ENM) u njihovim opštinama od 16-22.09.2019. godine. Detaljni uslovi dati su putem obrasca koji možete preuzeti ovdje.

Javni poziv za polaznike III ciklusa akreditovanog Programa obrazovanja za sticanje ključnih vještina za upravljanje ljudskim resursima

12.07.2019

Uprava za kadrove je objavila javni poziv za polaznike III ciklusa Programa obrazovanja za sticanje ključnih vještina za upravljanje ljudskim resursima.

Svrha Programa je sticanje, odnosno unapređivanje znanja i vještina iz oblasti upravljanja ljudskim resursima i primjenjivanje istih u daljem radu. Program je namjenjen zainteresovanim državnim i lokalnim službenicima koji ispunjavaju uslove za prijavu.

Održana sjednica Odbora za razvoj lokalne samouprave

10.07.2019

Odbor za razvoj lokalne samouprave Zajednice opština, na sjednici održanoj 10. jula 2019. godine, razmotrio je predloge i sugestije koje su Zajednici opština dostavile jedinice lokalne samouprave radi pripreme Inicijative za izmjene i dopune Zakona o lokalnoj samoupravi.

Važna uloga opština u procesu pristupanja EU

08.07.2019

Opštine imaju važnu ulogu u usvajanju i primjeni evropskih standarda i vrijednosti, zbog čega treba da nastave sa sprovođenjem projekata koji donose koristi lokalnim zajednicama i njenim građanima, poručeno je na okruglom stolu „Lokalne samouprave u procesu pregovora – uspjesi i izazovi na putu prema EU“.

Potpisan Memorandum o saradnji između Zajednice opština Crne Gore i Udruženja Vodovoda Crne Gore

28.06.2019

U petak, 28. 06. 2019. godine, u Podgorici, upriličen je sastanak na kom je svečano potpisan Memorandum o saradnji između Zajednice opština Crne Gore i Udruženja za unapređenje vodosnabdijevanja, tretman, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda Crne Gore.