Potpisan sporazum o saradnji Zajednice opština i Ministarstva kulture i medija
02.07.2024

Generalna sekretarka Zajednice opština Crne Gore (ZOCG) Mišela Manojlović i ministarka  Ministarstva kulture i medija dr Tamara Vujović potpisale su sporazum o saradnji ove dvije institucije, kojim su definisani principi zajedničkog rada u pravcu razvoja kulture na lokalnom nivou.

Sporazum je pripremljen u skladu sa krovnim strateškim dokumentima kojima su utvrđeni opšti pravci razvoja Crne Gore, a potpisnici su postavili za cilj da, poštujući svoje nadležnosti, prepoznaju zajednički interes za razvoj kulture na lokalnom nivou i da ga podstiču kroz intenzivnu saradnju i decentralizaciju, u skladu sa Nacionalnim programom razvoja kulture i Zakonom o kulturi.

Potpisanim dokumentom predviđena je saradnja u oblasti normative koja podrazumijeva zajednički rad na zakonskim propisima koji su od značaja za lokalne samouprave iz oblasti kulture i medija, a koji će se temeljiti na neophodnim analizama, uvažavajući potrebe i kapacitete lokalnih samouprava. Planirano je uspostavljanje zajedničkih radnih grupa za praćenje, anlizu i ocjenu tekuće legislative i iniciranje izmjena i dopuna, saradnja u pripremi analiza, studija i istraživanja u ovoj oblasti, kao i u pripremi nacionalnog programa razvoja kulture i modela lokalnog programa razvoja kulture.

Zajednica opština i Ministarstvo kulture i medija organizovaće zajedničke  događaje i aktivnosti koji imaju za cilj promociju i razvoj kulture i realizovati zajedničke projekte u oblasti kulture i medija. Planirana je i razmjena informacija i predloga koje imaju za cilj jačanje strukovnih udruženja, nezavisne scene i nevladinih organizacija u ovoj oblasti. Potpisnici će sarađivati na promovisanju kulturnih događaja, umjetničkih projekata i medijskih inicijativa na teritoriji opština. Sporazumom je precizirano da Ministarstvo pruža podršku predlozima i zahtjevima Zajednice opština i njenih članova u razvoju kulturnih programa, obezbjeđivanju sredstava za  projekte i unapređenje medijske infrastrukture, kao i da Zajednica podržava inicijative Ministarstva za promociju kulture i medija.  

Očekuje se da potpisivanje ovog sporazuma omogući intenzivniju saradnju na implementaciji prioriteta, doprinoseći stvaranju ambijenta za razvoj kulturnih i kreativnih inicijativa, publike i saradnje sa nezavisnim sektorom.

U maju 2024. godine Zajednica opština formirala je Radnu grupu za izradu Modela opštinskog programa razvoja kulture, koja je pripremila nacrt Modela i uskoro će ga, nakon konačnog utvrđivanja dostaviti svim opštinama na korišćenje.

Sporazum Zajednice opština sa Ministarstvom kulture i medija utemeljen je na sporazumu između Vlade Crne Gore i Zajednice opština Crne Gore iz 2006. godine. Potpisivanje ovog dokumenta dogovoreno je prilikom posjete ministarke kulture i medija dr Tamare Vujović Zajednici opština u februaru ove godine.

Sporazum o saradnji sa Ministarstvom kulture (pdf)

 

Kategorija: