December, 2023

Lokalni poreski organi pred novim izazovom – porez na promet nepokretnosti

07.12.2023

Poslovi utvrđivanja, naplate i kontrole poreza na promet nepokretnosti će, počev od 01. januara 2024. godine, po prvi prvi put biti u nadležnosti opština, odnosno lokalnih poreskih organa. Radi se o novim poslovima koji sa sobom nose brojne izazove, pa je od posebnog značaja blagovremena priprema za njhovo efikasno vršenje.

U tom cilju, Zajednica opština je 07. decembra 2023. godine organizovala sastanak za predstavnike opštinskih poreskih organa koji je bio posvećen porezu na promet nepokretnosti.

Odluka o naknadi za rad u radnim tijelima Zajednice i drugim radnim tijelima u kojima učestvuje predstavnik Zajednice

05.12.2023

Odluka o naknadi za rad u radnim tijelima Zajednice i drugim radnim tijelima u kojima učestvuje predstavnik Zajednice (pdf)

Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Upravnog odbora

05.12.2023

Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Upravnog odbora Zajednice opština (pdf)

Inteziviranje saradnje sa Stalnom konferencijom gradova i opština Srbije

01.12.2023

U ovom trenutku, glavni fokus asocijacije opština Crne Gore je borba za poštovanje Ustavom zajemčenog  prava  na autonomiju i budžet i zakonskog prava na izjašnjavanje kao jedan od  apsolutnih prioriteta i uslova održivosti opština.  U tom cilju težimo da: izgradimo podsticajan i decentralizovan pravni ambijent u kome će opštine kvalitetnije ostvarivati svoje funkcije; obezbjedimo stabilne i izdašne prihode neophodne za lokalni razvoj, naročito infrastrukturni; ojačamo manje razvijene opštine stavljajući u funkciju sve njihove potencijale, prvenstveno u oblasti poljoprivrede i organske proizvodnje, ruralnog, zdravstvenog i eko turizma, što znači ravnomjerni regionalni razvoj; doprinesemo razvoju  razvijenih opština  podrškom u riješavanju specifičnih  izazova, naročito primorskog regiona; osnažimo lokalne kadrove koji će u svojim opštinama iznijeti  ove procese jer se kadrovi uglavnom ne rađaju nego stvaraju; uspostavimo partnerski odnos sa kreatorima javnih politika“ ,naglasila je generalna sekretarka Zajednice opština Crne Gore Mišela Manojlović na panel diskusiji „Uloga asocijacije lokalne samouprave danas – izazovi i prioriteti“, koja je organizovana u okviru 51. Skupštine Stalne konferencije gradova i opština Srbije.

Ambasador Republike Bugarske u posjeti Zajednici opština Crne Gore

01.12.2023

Ambasador Republike Bugarske u Crnoj Gori Stefan Dimitrov, i predsjednici opština Sadovo Dimitar Zdravkov i Brezovo Kalin Kalapankov, posjetili su danas Zajednicu opština Crne Gore.

Na sastanku se razgovaralo o potencijalnim oblastima saradnje i unapređenju odnosa između crnogorskih i bugarskih opština, kao i mogućoj saradnji Zajednice opština Crne Gore sa Regionalnom asocijacijom opština Trakije, čije članice su opštine Sadovo i Brezovo.