Inteziviranje saradnje sa Stalnom konferencijom gradova i opština Srbije
01.12.2023

U ovom trenutku, glavni fokus asocijacije opština Crne Gore je borba za poštovanje Ustavom zajemčenog  prava  na autonomiju i budžet i zakonskog prava na izjašnjavanje kao jedan od  apsolutnih prioriteta i uslova održivosti opština.  U tom cilju težimo da: izgradimo podsticajan i decentralizovan pravni ambijent u kome će opštine kvalitetnije ostvarivati svoje funkcije; obezbjedimo stabilne i izdašne prihode neophodne za lokalni razvoj, naročito infrastrukturni; ojačamo manje razvijene opštine stavljajući u funkciju sve njihove potencijale, prvenstveno u oblasti poljoprivrede i organske proizvodnje, ruralnog, zdravstvenog i eko turizma, što znači ravnomjerni regionalni razvoj; doprinesemo razvoju  razvijenih opština  podrškom u riješavanju specifičnih  izazova, naročito primorskog regiona; osnažimo lokalne kadrove koji će u svojim opštinama iznijeti  ove procese jer se kadrovi uglavnom ne rađaju nego stvaraju; uspostavimo partnerski odnos sa kreatorima javnih politika“ ,naglasila je generalna sekretarka Zajednice opština Crne Gore Mišela Manojlović na panel diskusiji „Uloga asocijacije lokalne samouprave danas – izazovi i prioriteti“, koja je organizovana u okviru 51. Skupštine Stalne konferencije gradova i opština Srbije.

Sedam decenija razvoja lokalne samouprave u Republici Srbiji, kao i 70 godina od osnivanja Stalne konferencije gradova i opština (SKGO) bili su glavna tema 51. skupštine održane 29. novembra 2023. godine u Beogradu. Tokom Skupštine održana je panel diskusija na temu „Uloga asocijacije lokalne samouprave danas – izazovi i prioriteti“ na kojoj su učestvovali predstavnici evropskih, regionalnih i asocijacija iz regiona, među kojima i Zajednica opština Crne Gore.

Predstavljene su inicijative za izmjene propisa koje su usmjerene ka jačanju lokalnih samouprava,  eliminisanju centralizacije, kao i uspostavljanju partnerskog odnosa sa Vladom I Skupštinom CG. Takođe su predstavljeni i glavni rezultati Zajednice u proteklom periodu na planu jačanja kapaciteta lokalnih samouprava i povlačenju donatorskih sredstava.

Razmatrani su i potencijali za saradnju između asocijacija, kao i između samih gradova i opština u Crnoj Gori i Srbiji. Identifkovani su i mogući oblici saradnje koji bi mogli uključivati različite aspekte kao što su razmjena iskustava i dobrih  praksi, naročito u oblasti reforme lokalne samouprave koja je u toku i u Crnoj Gori  i u Srbiji, zatim, upravljanja ljudskim resursima i u drugim oblastima; priprema zajedničkih projekata i programa, ekonomska saradnja, kulturna razmjena, uključujući i regionalnu saradnju.

Dogovoreno je imenovanje osoba za kontakt radi brže komunikacije i inteziviranja saradnje između dvije asocijacije, dok je generalni sekretar Stalne konferencije gradova i opština Srbije Nikola Tarabuk najavio posjetu Zajednici krajem godine u cilju konkretizacije saradnje.

Kategorija: