July, 2021

Održana elektronska sjednica Odbora za finansiranje lokalne samouprave

29.07.2021

Odbor za finansiranje lokalne samouprave Zajednice opština, na elektronskoj sjednici održanoj 27. jula 2021. godine, pripremio je Inicijativu za izmjenu Zakona o porezu na nepokretnosti. Razlog za podnošenje Inicijative uslovljen je rješenjima iz nove Uredbe o bližim kriterijumima i metodologiji za određivanje tržišne vrijednosti (“Sl. list CG”, br. 62/21), koja će se primjenjivati od 01.01.2022. godine, a koja ne sadrži odredbe koje se odnose na način utvrđivanja tržišne vrijednosti nepokretnosti koje se vode u poslovnim knjigama poreskih obveznika. Pored značajno manjih prihoda za opštine po osnovu poreza na nepokretnosti od pravnih lica, nedostatak ovih odredbi u praksi dovešće do diskriminacije i nejednakog statusa pravnih i fizičkih lica prilikom oporezivanja nepokretnosti. Inicijativa je podnijeta nadležnom Ministarstvu finansija i socijalnog staranja na dalje postupanje.

PREDLOG ZAKONA O VODNIM USLUGAMA: Prihvaćeni ključni zahtjevi Upravnog odbora Zajednice opština

26.07.2021

Odbor za komunalne djelatnosti i životnu sredinu, na sjednici održanoj 20. jula 2021. godine, povodom razmatranja teksta Predloga zakona o vodnim uslugama, kao i pristiglih primjedbi i sugestija opština, konstatovao je da su ključni stavovi Upravnog odbora Zajednice opština dati na Nacrt zakona o vodnim uslugama prihvaćeni, kao što su: odustanak od centralizacije vodnih usluga, regionalizacija na principu zajedničkog organizovanja poslova od strane jedinica lokalnih samouprava, zabrana privatizacije javnog vodosnabdjevanja, riješeni odnosi u pogledu izdvajanja dijela sredstava od naknade za komunalno opremanje, utvrđivanje konačne cijene vodne usluge od strane osnivača pružaoca tj. skupštine jedinice lokalne samouprave.

Odbor za prostorno planiranje: Prijedlozi za izradu Nacrta zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata

26.07.2021

Povodom javnih konsultacija za izradu Nacrta zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, koje je pokrenulo Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, Odbor  za prostorno planiranje Zajednice opština razmatrao je iskustva jedinica lokalnih samouprava u primjeni važećeg  Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, kojim povodom je pripremio Prijedloge za izradu Nacrta zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata.

Zajednica opština se priključila globalnom pokretu za energetsku tranziciju i klimatske promjene

26.07.2021

Zajednica opština se pridružila globalnom pokretu ze energetsku tranziciju i klimatske promjene potpisivanjem Sporazuma o saradnji sa Otvorenim regionalnim fodnom GIZ-a za jugoističnu Evropu: energija, transport i zaštita od klimatskih promjena, u cilju sprovođenja projekta „EU za energetsku tranziciju: Konvencija gradonačelnika na Zapadnom Balkanu i Turskoj“. Radi se o multidonatorskom projektu koji zajednički finansiraju Evropska unija i njemačko Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj, a implementira GIZ na Zapadnom Balkanu i CPMA u Turskoj.

Odbor za komunalne djelatnosti i životnu sredinu o komunalnim djelatnostima i zaštiti potrošača

16.07.2021

Odbor za komunalne djelatnosti i životnu sredinu održao je 8. jula 2021. godine drugu sjednicu na kojoj je razmatrao Predlog zakona o komunalnim djelatnostima i Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača.

Saopštenje za javnost

15.07.2021

Reagovanje Zajednice opština povodom Odluke Vlade o imenovanju Odbora direktora PROCON-a

 JOŠ JEDNO GRUBO KRŠENJE PROPISA OD STRANE VLADE NA ŠTETU OPŠTINA

 

Vlada Crne Gore, na sjednici održanoj 24.06.2021.godine, donijela je Rješenje o razrješenju Odbora direktora Društva sa ograničenom odgovornošću PROJECT – CONSULTING“ – Podgorica, uključujući i tri predstavnika opština, prije isteka mandata, bez navođenja razloga za njihovo razrješenje.

Na istoj sjednici, Vlada je imenovala novi Odbor direktora u čiji sastav nema predstavnika opština, što je grubo kršenje Odluke o osnivanju društva, kojom je decidno propisano da se u Odbor direktora imenuju tri predstavnika lokalne samouprave, koje predlaže Zajednica opština Crne Gore.

Saopštenje za javnost

08.07.2021

Vlada Crne Gore utvrdila je Predlog zakona o dopunama Zakona o finansiranju lokalne samouprave i dostavila ga Skupštini Crne Gore radi stavljanja u dalju proceduru.

Predlogom zakona predlaže se izuzimanje od ustupanja opštinama dijela poreza na dohodak fizičkih lica i opredjeljivanja ovih sredstava kroz Egalizacioni fond, čime će opštine biti uskraćene za 11,8 mil. € na godišnjem nivou.

Odbor za komunalne djelatnosti i životnu sredinu razmotrio Predlog zakona o upravljanju otpadom

01.07.2021

Odbor za komunalne djelatnosti i životnu sredinu, imenovan Odlukom Upravnog odbora Zajednice opština, održao je 23. juna 2021. godine prvu/konstitutivnu sjednicu.