Održana elektronska sjednica Odbora za finansiranje lokalne samouprave
29.07.2021

Odbor za finansiranje lokalne samouprave Zajednice opština, na elektronskoj sjednici održanoj 27. jula 2021. godine, pripremio je Inicijativu za izmjenu Zakona o porezu na nepokretnosti. Razlog za podnošenje Inicijative uslovljen je rješenjima iz nove Uredbe o bližim kriterijumima i metodologiji za određivanje tržišne vrijednosti (“Sl. list CG”, br. 62/21), koja će se primjenjivati od 01.01.2022. godine, a koja ne sadrži odredbe koje se odnose na način utvrđivanja tržišne vrijednosti nepokretnosti koje se vode u poslovnim knjigama poreskih obveznika. Pored značajno manjih prihoda za opštine po osnovu poreza na nepokretnosti od pravnih lica, nedostatak ovih odredbi u praksi dovešće do diskriminacije i nejednakog statusa pravnih i fizičkih lica prilikom oporezivanja nepokretnosti. Inicijativa je podnijeta nadležnom Ministarstvu finansija i socijalnog staranja na dalje postupanje.

Odbor za finansiranje lokalne samouprave je takođe pripremio i dostavio Ministarstvu finansija i socijalnog staranja Urgenciju povodom ranijih zahtjeva Zajednice opština za rješavanje problema jedinstvenog informacionog sistema i obuka za primjenu Zakona o računovodstvu u javnom sektoru u opštinama. Ovim dopisom Odbor još jednom ukazuje na značaj blagovremenog informisanja i dogovora oko stvaranja preduslova za primjenu Zakona o računovodstvu u javnom sektoru („Sl. list CG”, br. 66/19) u jedinicama lokalne samouprave, počev od 1. januara 2022. godine, kako je to Zakonom utvrđeno.

 

Inicijativa za izmjenu Zakona o porezu na nepokretnosti

Urgencija – primjena Zakona o računovodstvu u javnom sektoru

Kategorija: