February, 2019

Održana XVIII sjednica Upravnog odbora

27.02.2019

Upravni odbor Zajednice opština održao je XVIII sjednicu 25.02.2019.godine u Nikšiću. Sjednicom je predsjedavao Veselin Grbović, predsjednik Upravnog odbora.

Sjednici je po pozivu prisustvovao ministar održivog razvoja i turizma Pavle Radulović, sa saradnicima i Dragutin Martinović, član Odbora Regulatorne agencije za energetiku sa saradnicom.

Predstavljen projekat „Regionalna mreža za razvoj kapaciteta (RCDN) u oblasti vodosnabdevanja i tretmana otpadnih voda“

22.02.2019

U organizaciji Zajednice opština Crne Gore i Udruženja za unapređenje vodosnabdijevanja, tretman i odvođenje otpadnih voda Crne Gore, organizovan je promotivni događaj projekta “Regionalna mreža za razvoj kapaciteta (RCDN) u oblasti vodosnabdevanja i tretmana otpadnih voda u jugoistočnoj Evropi”, na temu „Efikasna organizacija i efektivno upravljanje sistemima za vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda”. Događaj je održan 21. februara 2019.godine, u hotelu “Podgorica”.

Modeli lokalnih akata na unapređenju saradnje sa građanima i NVO

07.02.2019

Centar za razvoj nevladinih organizacija, u saradnji sa Zajednicom opština Crne Gore, Ministarstvom javne uprave, NVO Aktivnom zonom i Udruženjem za razvoj civilnog društva, pripremili su 6 modela akata, i to:

  • Model “Odluka o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova”;
  • Model “Odluka o učešću predstavnika NVO u radnim grupama”;
  • Model “Odluka o uslovima i postupku finansiranja projekata i programa nevladinih organizacija”;
  • Model “Odluka o postupku davanja na korišćenje prostorija u vlasništvu opštine nevladinim organizacijama bez naknada”;
  • Model “Odluka o Savjetu za saradnju lokalne samouprave i nevladinih organizacija” i
  • Aneks Modela “Poslovnik o radu Skupštine Opštine”.

NALAS-ov Izvještaj o indikatorima fiskalne decentralizacije

05.02.2019

Iz štampe je izašlo sedmo izdanje NALAS-ovog Izvještaja o indikatorima fiskalne decentralizacije u jugoistočnoj Evropi koji ima za cilj da kreatorima politika i analitičarima pruži pouzdane i uporedive podatke o opštinskim finansijama, te da ažurira informacije o međuvladinim fiskalnim politikama u zemljama jugoistočne Evrope.

Izvještaj je podijeljen u četiri poglavlja. U prvom poglavlju je dat pregled pojmova koji se koriste u Izvještaju, kao i definicije pojedinih osnovnih metodoloških pitanja. Drugo poglavlje sadrži pregled strukture i funkcija lokalnih samouprava u regionu. U trećem poglavlju predstavljeno je stanje izabranih makroekonomskih i indikatora fiskalne decentralizacije. Četvrto poglavlje se fokusira na razvoj međuvladinih finansijskih politika u svakoj zemlji, odnosno članici NALAS-a.