Održana XVIII sjednica Upravnog odbora
27.02.2019

Upravni odbor Zajednice opština održao je XVIII sjednicu 25.02.2019.godine u Nikšiću. Sjednicom je predsjedavao Veselin Grbović, predsjednik Upravnog odbora.

Sjednici je po pozivu prisustvovao ministar održivog razvoja i turizma Pavle Radulović, sa saradnicima i Dragutin Martinović, član Odbora Regulatorne agencije za energetiku sa saradnicom.

Sjednica Upravnog odbora je bila posvećena analizi iskustava u primjeni Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata i Zakona o komunalnim djelatnostima sa predlogom mjera.

O aktivnostima preduzetim od strane Zajednice opština i opština na stvaranju uslova za implementaciju Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata učesnike sjednice informisao je generalni sekretar Zajednice opština Refik Bojadžić.

O iskustvima u primjeni Zakona i uočenim problemima u praksi, kao i predlogu kako da se uočeni problemi prevaziđu govorili su Nebojša Adžić, predsjednik Odbora za prostorno planiranje Zajednice opština i Mira Čolović, potpredsjednica Odbora, dok je o novim okolnostima povodom Odluke Ustavnog suda, a koja se tiče primjene nekih odredaba Zakona, prisutne je upoznala Sanja Živković, sekretarka Odbora za prostorno planiranje Zajednice opština.

Ministar održivog razvoja i turizma Pavle Radulović istakao je da Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata predstavlja krupan reformski zahvat u oblasti planiranja prostora i izgradnji objekata i veliki izazov, kako za Ministarstvo, tako i za opštine. Naglasio je prednosti novog pristupa u planiranju i upravljanju prostorom, ali i ukazao na određene poteškoće i probleme u njegovoj primjeni i aktivnostima Ministarstva na njihovom prevazilaženju.

Na osnovu rasprave o iskustvima i problemima u primjeni Zakona, u kojoj je učestvovalo više predsjednika i predstavnika opština, te datih predloga od strane predsjednika opština, resornog Ministarstva i Zajednice opština, Upravni odbor je jednoglasno donio Zaključke, čijom realizacijom će se doprinjeti da se prevaziđu uočeni problemi u primjeni zakona u praksi.

Zaključke možete naći ovdje.

O iskustvima i problemima u primjeni Zakona o komunalnim djelatnostima, Upravni odbor je informisala Sanja Živković, sekretarka Odbora za komunalne djelatnosti Zajednice opština. Ona je upoznala učesnike sjednice da je Zajednica opština više puta ukazivala na potrebu preduzimanja određenih aktivnosti od strane Ministarstva i Regulatorne agencije za energetiku na donošenju podzakonskih akata radi stvaranja uslova za primjenu Zakona, te da zbog kašnjenja u donošenju ovih akata, privredna društva i javna preduzeća koja obavljaju komunalnu djelatnost, a time i opštine, kao njihovi osnivači, već imaju određene probleme u poslovanju.

Ministar održivog razvoja i predstavnik Regulatorne agencije saopštili su svoje viđenje aktuelne situacije u oblasti obavljanja komunalnih djelatnosti i predloga kako da se prevaziđu problemi i obezbjede uslovi za primjenu Zakona o komunalnim djelatnostima.

Na osnovu rasprave u kojoj je učestvovalo više predsjednika opština i datih predloga, Upravni odbor je jednoglasno donio Zaključke čijom realizacijom će se doprinijeti da se problemi u primjeni Zakona o komunalnim djelatnostima prevaziđu i obezbjede uslovi za redovno vršenje komunalnih usluga.

Zaključke možete naći ovdje.

Kategorija: