Radionica na temu „Analiza potreba za obukom“
23.11.2017

Uprava za kadrove, u saradnji sa Zajednicom opština Crne Gore, sprovodi Analizu potreba za obukom lokalnih službenika i namještenika, čiji je cilj izrada Opšteg programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja lokalnih službenika i namještenika za 2018/2019. godinu, kao i pružanje podrške opštinama za izradu posebnih programa obuke.

Imajući to za cilj, održane su radionice u Podgorici, 15. novembra i Bijelom Polju, 20. novembra, za opštine centralnog i sjevernog regiona, dok je za opštine iz primorske oblasti planirano da se radionica održi 27. novembra u Tivtu.

Predavači na radionici su bile Blaženka Dabanović i Sonja Vojinović, iz Sektora za obuku i razvoj kadrova Uprave za kadrove. Ciljna grupa na radionici su bili službenici u čijoj nadležnosti je oblast upravljanja ljudskim resursima.

Polaznicima su predstavljena rješenja iz Nacrta Zakona o lokalnoj samoupravi koja se odnose na službenički sistem, gdje je posebno bilo riječi o ulozi i značaju Savjeta za obuku u lokalnoj samoupravi.

Vodeći računa da se programi stručnog osposobljavanja i usavršavanja dijele na opšte, specifične i posebne, akcenat je stavljen na razgraničavanje oblasti koje pripadaju svakom od navedenih programa. Predstavljeno je više instrumenata koji se koriste kod strateškog planiranja obuke, kadrovskog planiranja i, uopšte, sprovođenja Analize potreba za obukom.

Polaznicima je predstavljen i novi Program obrazovanja za sticanje ključnih vještina za upravljanje ljudskim resursima – prvi akreditovani program obrazovanja Uprave za kadrove (http://uom.me/2017/11/javni-poziv-za-predavace/), kojom prilikom su prisutni pozvani da se prijave da pohađaju, ali i da budu predavači u ovom programu.

Na kraju, polaznici su popunili Upitnik za sprovođenje analize potreba za stručnim osposobljavanjem i usavršavanjem u jedinicama lokalne samouprave, koji će, uz sugestije i inpute dobijene na radionicama, poslužiti pri izradi Opšteg programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja lokalnih službenika i namještenika za naredne dvije godine. Cilj radionice je, u konačnom, i bio da sadržina Opšteg programa u potpunosti odgovara potrebama lokalnih službenika i namještenika.

Za radionicu koja će se 27. novembra održati u Tivtu, možete se prijaviti tako što ćete ispunjeni prijavni obrazac poslati na neku od sljedećih e-mail adresa:

– jelena.borozan@uom.co.me (ZOCG)
– ana.zecevic@uzk.co.me (UzK)

Kategorija: