JAVNI POZIV ZA PREDAVAČE
03.11.2017

Uprava za kadrove je, u cilju realizacije akreditovanog „PROGRAMA OBRAZOVANJA ZA STICANJE KLJUČNIH VJEŠTINA ZA UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA“, objavila javni poziv za predavače i ispitivače. Ovo je prvi Program obrazovanja Uprave za kadrove koji će polaznicima omogućiti da kvalifikuju svoje kompetencije u ovoj oblasti.

Poziv za predavače i ispitivače je upućen svim zainteresovanim licima, profesorima univerziteta, državnim i lokalnim službenicima, kao i svima onima koji posjeduju znanja iz određenih oblasti i vještine potrebne predavaču/ispitivaču.

Poziv je otvoren do 01. decembra 2017. godine.

Prijavljivanje se vrši isključivo preko portala eUprave (www.euprava.me).

Detaljnije informacije možete pogledati na sledećem linku:

http://www.uzk.gov.me/vijesti/177629/OBJAVLJEN-JAVNI-POZIV-ZA-PREDAVAcE-ISPITIVAcE.html

Kategorija: