April, 2017

Utvrđen Nacrt Zakona o planiranju i izgradnji

27.04.2017

Ministarstvo održivog razvoja i turizma je dostavilo Zajednici opština Predlog Zakona o planiranju i izgradnji, sa zahtjevom za dostavu eventualnih primjedbi i sugestija. Kako je Zakon o planiranju i izgradnji jedan od najznačajnijih propisa za lokalnu samoupravu i kako se Predlogom Zakona uvode brojne novine koje će značajno uticati na funkcionisanje i finansijsku održivost lokalnih samouprava, Odbor za prostorno planiranje Zajednice opština je, na osnovu pristiglih sugestija iz opština, na sjednici održanoj 13. aprila 2017. godine u Podgorici pripremio jedinstveno Mišljenje na Predlog Zakona o planiranju i izgradnji i dostavio Ministarstvu održivog razvoja i turizma na dalje postupanje.

Javni poziv za izražavanje interesa jedinica lokalne samouprave za učestvovanje u Regionalnom programu lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD)

26.04.2017

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) realizuje Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u šest zemalja regiona i to: Albaniji, Bosni i Hercegovini (BiH), bivšoj jugoslovenskoj Republici Makedoniji, Crnoj Gori, Kosovu* i Srbiji. Projekat je počeo 1. februara 2017. godine i u narednom trogodišnjem periodu cilj projekta je jačanje partnerstva između jedinica lokalne samouprave i nevladinog sektora u regiji Zapadnog Balkana kroz izgradnju i širenje transparentnog pristupa finansiranja organizacija nevladinog sektora (NVO) iz budžeta jedinica lokalne samouprave, a u skladu sa lokalnim potrebama.

Poslovnik o radu Odbora za prostorno planiranje Zajednice opština

13.04.2017

Poslovnik o radu Odbora za prostorno planiranje 

Konstituisan Odbor za društvene djelatnosti Zajednice opština

07.04.2017

U Podgorici je 7. aprila 2017. godine održana prva/konstitutivna sjednica Odbora za društvene djelatnosti u novom sazivu.

Za predsjednicu Odbora izabrana je Saida Čikić, sekretarka Sekrtarijata za lokalnu samoupravu Opštine Bijelo Polje, a za potpredsjednicu Odobra Ivana  Vučinić, pomoćnica sekretara za rad, mlade i socijalno staranje Glavnog grada Podgorica.