Utvrđen Nacrt Zakona o planiranju i izgradnji
27.04.2017

Ministarstvo održivog razvoja i turizma je dostavilo Zajednici opština Predlog Zakona o planiranju i izgradnji, sa zahtjevom za dostavu eventualnih primjedbi i sugestija. Kako je Zakon o planiranju i izgradnji jedan od najznačajnijih propisa za lokalnu samoupravu i kako se Predlogom Zakona uvode brojne novine koje će značajno uticati na funkcionisanje i finansijsku održivost lokalnih samouprava, Odbor za prostorno planiranje Zajednice opština je, na osnovu pristiglih sugestija iz opština, na sjednici održanoj 13. aprila 2017. godine u Podgorici pripremio jedinstveno Mišljenje na Predlog Zakona o planiranju i izgradnji i dostavio Ministarstvu održivog razvoja i turizma na dalje postupanje.

Vlada Crne Gore je 27. aprila 2017. godine utvrdila Nacrt Zakona o planiranju i izgradnji i stavila ga na javnu raspravu u trajanju od 40 dana. To je svakako dobra prilika da se opštine i nadležni organi i tijela Zajednice opština uključe u proces javne rasprave i daju kvalitetne primjedbe i predloge koji će doprinijeti da se unaprijedi tekst Nacrta Zakona i obezbijede rješenja koja će biti funkcionalna i primjenljiva u praksi.