April, 2016

Plan realizacije obuka za period maj-jul 2016. godine

26.04.2016

Uprava za kadrove i Zajednica opština pripremile su Plan realizacije obuka za period maj-jul 2016.godine.

Obuke su podijeljenje na osnovu dva programa: Opštem programu stručnog osposobljavanja i usavršavanja lokalnih službenika i namještenika i Programu obuke za sticanje i unaprjeđivanje znanja i vještina iz oblasti sistema unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru.

Održane sjednice Skupštine i Upravnog odbora Zajednice opština

22.04.2016

upravni 22.04U Podgorici je, 22.04.2016. godine, održana IV sjednica Skupštine i VI sjednica Upravnog odbora Zajednice opština.

Sjednicom Skupštine predsjedavao je Slavoljub Stijepović, predsjednik Skupštine Zajednice opština. 

XI Generalna Skupština Nalas-a

15.04.2016

IMG_2764Preko stotinu predstavnika lokalnih samouprava i asocijacija lokalnih samouprava iz jugoistočne Evrope sastalo se 14-15. aprila 2016. godine u Prištini na XI Generalnoj Skupštini NALAS-a i tematskoj konferenciji posvećenoj povećanju opštinskih investicionih kapaciteta u jugoistočnoj Evropi.

Susret Delegacije Zajednice opština sa Načelnikom Opštine Neum

06.04.2016

Sastanak sa Nacelnikom Neuma_april 2016Na marginama zajedničke radionice o izradi mjera i preporuka regionalnih politika u okviru projekta „Upravljanje čvrstim otpadom u pograničnim ruralnim i priobalnim oblastima regiona jugoistočne Evrope“, održanoj 5-6. aprila 2016. godine u Neumu, Bosna i Hercegovina, koordinator Mreže opštinskih projekt menadžera Darko Mrvaljević i savjetnica za prostorno planiranje i komunalne poslove Sanja Živković imali su susret sa Načelnikom Opštine Neum dr Živkom Matuškom i njegovim saradnicima.

Zajednička radionica o izradi mjera i preporuka regionalnih politika projekta „Upravljanje čvrstim otpadom u pograničnim ruralnim i obalnim oblastima regiona Jugoistočne Evrope“

06.04.2016

Zajednicaka radionica_SWMRCA_Neum_april 2016Zajednička radionica o izradi mjera i preporuka regionalnih politika u okviru projekta „Upravljanje čvrstim otpadom u pograničnim ruralnim i priobalnim oblastima regiona jugoistočne Evrope“ održana je 5-6. aprila 2016. godine u Neumu, u organizaciji Skupštine opština i gradova Federacije Bosne i Hercegovine (SOGFBIH) i Stalne radne grupe za regionalni ruralni razvoj (SWG RRD).