XI Generalna Skupština Nalas-a
15.04.2016

IMG_2764Preko stotinu predstavnika lokalnih samouprava i asocijacija lokalnih samouprava iz jugoistočne Evrope sastalo se 14-15. aprila 2016. godine u Prištini na XI Generalnoj Skupštini NALAS-a i tematskoj konferenciji posvećenoj povećanju opštinskih investicionih kapaciteta u jugoistočnoj Evropi.

Tematska konferencija posvećena povećanju opštinskih investicionih kapaciteta bavila se pitanjima uticaja kapitalnih investicija na lokalnom nivou u jugoistočnoj Evropi na stvaranje održivih zajednice koje će efikasnije doprinijeti zadovoljavanju potreba građana, odnosno ulogom dobrog upravljanja opštinskim finansijama u stvaranju povoljnog poslovnog ambijenta i povećanju povjerenja investitora. Uvodna obraćanja imali su Emil Dragići, predsjednik NALAS-a, Naim Ismajli, predsjednik Asocijacije opština Kosova, Sabin Palmreter, viši operativni službenik Svjetske banke, kao i Kelmend Zajazi, izvršni direktor NALAS-a.

U četiri panel diskusije koje su se održale tokom konferencije, bilo je riječi o izazovima u stvaranju održivih zajednica kroz kapitalne investicione projekte u jugoistočnoj Evropi, posmatrano kroz prizmu pet NALAS-ovih radnih grupa; stvaranju povjerenja investitora kroz dobro upravljanje i samoprocjenu opštinskih finansija; iskustvima opština jugoistočne Evrope u uspješnom privlačenju investicija i unapređenju opštinske infrastrukture; kao i o mogućnostima za finansiranje opštinskih investicija u ovom regionu.

Pristina - skupstina nalasaPosebnu pažnju prisutnih na Konferenciji je izazvalo izlaganje Branislava Đuranovića, Predsjednika Opštine Danilovgrad, koji je kao delegat Zajednice opština Crne Gore, učestvovao na ovom skupu. Predsjednik Đuranović je kroz izlaganje u panelu koji se bavio privlačenjem fondova i unapređenjem infrastrukture predstavio iskustva Opštine Danilovgrad u privlačenju privatnih, kako domaćih tako i stranih investitora, gdje je posebno naglasio značaj pravovremenog usvajanja prostorno planske dokumentacije, efikasnog rada administracije i stimulativnih komunalnih naknada. Time se afirmiše namjera lokalne uprave da smanjenjem troškova realizacije investicionih projekata omogući dugoročne prihode budžeta i održivost pozitivnih ekonomskih uticaja na lokalnu zajednicu, prije svega kroz otvaranje novih radnih mjesta. Predsjednik  Đuranović se osvrnuo na nivo investicionih aktivnosti u Opštini Danilovgrad posljednjih godina, ističući da se investicioni ciklus ne samo nastavlja, već i uvećava imajući u vidu projekte koji su trenutno u fazi realizacije i planiranja.

Takođe, istakao je značaj privlačenja bespovratnih sredstava iz EU fondova, prenoseći iskustva lokalne uprave u pripremi i implementaciji EU projekata, što lokalnim upravama pruža mogućnost i šansu za obezbeđivanje bespovratnih sredstava za realizaciju značajnih projekata koji znače unapređenje kvaliteta života svih građana.

Predsjednik Đuranović je istakao značaj saradnje sa Vladom Crne Gore, Zajednicom opština Crne Gore, kao i ulogu NALAS-a u podršci lokalnim zajednicama u jugoistočnoj Evropi u prevazilaženju izazova sa kojima se lokalne uprave susrijeću u potrebi za konstantnim unapređenjem usluga koje se pružaju građanima.

Izlaganje Predsjednika Đuranovića je izazvalo veliko interesovanje prisutnih, što je bila prilika za uspostavljanje kontakata sa gradonačelnicima iz regiona i predstavnicima međunarodnih institucija, te bilateralne susrete u kojima je istican značaj međusobne saradnje, razmjene znanja i iskustava, naročito u dijelu zajedničkog razvoja projekata i apliciranja za EU fondove.

Drugog dana održan je zvanični dio XI Generalne skupštine NALAS-a tokom koje su razmatrana i usvojena važna dokumenta od značaja za funkcionisanja NALAS-a, ali i brojne preporuke i materijali od značaja za lokalne uprave u jugoistočnoj Evropi. Sjednicu su otvorili: Emil Dragići, predsjednik NALAS-a, Breda Pecan, potpredsjednica Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope i Shpend Ahmedi, Gradonačelnik Prištine, koji su u svojim obraćanjima apostrofirali ulogu NALAS-a kao značajnog partnera kako lokalnim samoupravama u jugoistočnoj Evropi, tako i svim međunarodnim organizacijama i institucijama koje su posvećene razvoju lokalne demokratije i stvaranju efikasnih lokalnih zajednica.

Delegati su usvojili Izvještaj o radu i Finansijski izvještaj za 2015. godinu, kao i Program rada i Finansijski plan za 2016. godinu, a razmatrali su i određena dokumenta koja se odnose na migracionu i krizu izbjeglica; jačanje rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou; kao i upravljanju čvrstim otpadom u ruralnim i obalnim područjima. Po sistemu rotacije, Naim Ismajli, Gradonačelnik Štime (Kosovo) je izabran za novog predsjednika NALAS-a u narednom jednogodišnjem periodu.

Tokom XI Skupštine NALAS-a potpisan je i Memorandum o razumijevanju između NALAS-a i IAWD (Međunarodne asocijacije vodovodnih preduzeća u području rijeke Dunav).

Kategorija: