Plan realizacije obuka za period maj-jul 2016. godine
26.04.2016

Uprava za kadrove i Zajednica opština pripremile su Plan realizacije obuka za period maj-jul 2016.godine.

Obuke su podijeljenje na osnovu dva programa: Opštem programu stručnog osposobljavanja i usavršavanja lokalnih službenika i namještenika i Programu obuke za sticanje i unaprjeđivanje znanja i vještina iz oblasti sistema unutrašnjih finansijskih kontrola u javnom sektoru.

Obuke će, kao i do sada, biti organizovane regionalno:

  • Za opštine sjevernog regiona u Bijelom Polju, ul. Radomira Medojevića (zgrada Privrednog suda)
  • Za opštine centralnog regiona u Podgorici, ul. Jovana Tomaševića 2A (zgrada Uprave za kadrove)
  • Za opštine primorskog regiona u Baru, Bulevar revolucije 1 (zgrada Opštine Bar)

Obuke za koje nijesu navedeni termini, realizovane su na osnovu Plana obuka za period februar-april 2016.godine.

Molimo lokalne službenike/ce  da se prijave za obuke za koje su zainteresovani/e tako što će dostaviti popunjeni prijavni formular na neku od sljedećih e–mail adresa:

Zajednica opština Crne Gore: jelena.borozan@uom.co.me
Uprava za kadrove: bojana.scepanovic@uzk.co.me

Kategorija: