Održana prva sjednica Savjeta za obuku u lokalnoj samoupravi
27.11.2015

Prva, konstitutivna sjednica Savjeta za obuku u lokalnoj samoupravi održana je 27. novembra 2015. godine u Podgorici.

Savjet za obuku je zasijedao u punom sastavu, a predsjedavao je predsjednik Savjeta za obuku, Veselin Grbović, Predsjednik opštine Nikšić. Sjednici su, pored predsjedavajućeg, prisustvovali i članovi Savjeta: Branislav Đuranović, Predsjednik Opštine Danilovgrad, Dragana Ranitović, generalna direktorica Direktorata za državnu upravu i lokalnu samoupravu u Ministarstvu unutrašnjih poslova, Olivera Grbović, šefica Odsjeka za praćenje i sprovođenje propisa iz oblasti lokalne samouprave u Ministarstvu unutrašnjih poslova, kao i Svetlana Vuković, direktorica Uprave za kadrove, Jadranka Đurković, pomoćnica direktorice Uprave za kadrove i Refik Bojadžić, Generalni sekretar Zajednice opština. Sjednici Savjeta su prisustvovale i Sonja Vojinović i Bojana Šćepanović iz Uprave za kadrove i Jelena Borozan iz Zajednice opština.

Savjet je donio Poslovnik o radu Savjeta za obuku u lokalnoj samoupravi, kojim je uređen način rada, odlučivanja i druga pitanja od značaja za rad Savjeta za obuku.

Savjet za obuku je razmotrio Analizu potreba za obukom u lokalnoj samoupravi i Predlog Opšteg programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja lokalnih službenika i namještenika za 2016/2017. godinu.

Uprava za kadrove je, u saradnji sa Zajednicom opština Crne Gore, sprovela Analizu potreba za obukom u lokalnoj samoupravi. Svrha sprovođenja Analize je utvrđivanje stvarnih potreba lokalnih službenika i namještenika za stručnim osposobljavanjem i usavršavanjem i sticanjem novih znanja i vještina, neophodnih za obavljanje poslova prema potrebama i zahtjevima građana i zajednice.

Utvrđivanje potreba za obukom sprovedeno je korišćenjem metode upitnika, koji je koncipiran tako da se dobiju odgovori o potrebama lokalnih službenika i namještenika za pohađanjem obuka iz određenih tematskih oblasti koje se odnose na unapređivanje znanja, odnosno vještina, kao i podaci o okvirnom broju službenika zainteresovanih za obuku po pojedinim temama.

Analizom se došlo do zaključka da je najveća zainteresovanost lokalnih službenika i namještenika za teme Zakon o upravnom postupku, Stručno usavršavanje za poslove komunalne policije i Izrada i upravljanja projekata koji su finansirani iz EU. Kao značajne prepoznate su i teme koje su tiču finansijskih pitanja i službeničkog sistema.

Kada su u pitanju vještine, Analizom je utvrđeno da najveće interesovanje postoji za pohađanjem obuke na temu Izrada strateških dokumenata i drugih akata.

Na osnovu rezultata Analize potreba za obukom u lokalnoj samoupravi, pripremljen je Predlog Opšteg programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja lokalnih službenika i namještenika.

Savjet za obuku je razmatrao i donio Opšti program stručnog osposobljavanja i usavršavanja lokalnih službenika i namještenika za 2016/2017.godinu.

Opšti program stručnog osposobljavanja i usavršavanja je program za sticanje i unapređivanje znanja i vještina koje su potrebne svim kategorijama lokalnih službenika i namještenika u jedinicama lokalne samouprave za obavljanje poslova i zadataka. Program je koncipiran po tematskim oblastima koje se odnose na: sistem lokalne samouprave, službenički sistem, borbu protiv korupcije, dobro rukovođenje – upravljanje na lokalnom nivou, finansijske i budžetske aspekte rada organa lokalne uprave, evropske i evroatlantske integracije, izradu i upravljanje projektima i razvoj vještina u lokalnoj samoupravi.

Sredstva za realizaciju Opšteg programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja lokalnih službenika i namještenika obezbijediće se u budžetu Crne Gore. Pored Opšteg programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja lokalnih službenika i namještenika, Uprava za kadrove i Zajednica opština imaju obavezu da pomognu jedinicama lokalne samouprave u izradi posebnih programa obuke. Posebni programi stručnog osposobljavanja i usavršavanja su programi za unapređivanje znanja i vještina koje su potrebne pojedinim kategorijama lokalnih službenika i namještenika radi kvalitetnijeg obavljanja poslova i zadataka određenih radnih mjesta. Svaka jedinica lokalne samouprave treba da obezbijedi potreban iznos finansijskih sredstava za realizaciju posebnog programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja lokalnih službenika i namještenika.

Savjet za obuku je razmotrio i prihvatio Izvještaji o realizovanim obukama u lokalnoj samoupravi za 2014. godinu i upoznao se sa realziovanim obukama za lokalne službenike i namještenike u 2015.godini.

Ovdje možete preuzeti:

– Analizu potreba za obukom u lokalnoj samoupravi

– Opšti program stručnog osposobljavanja i usavršavanja lokalnih službenika i namještenika

Kategorija: