November, 2015

Prva platforma za dijalog u jadranskom priobalnom regionu: Identifikovanje izazova i potreba za uspostavljanjem prekograničnog modela integrisanog upravljanja čvrstim otpadom

30.11.2015

Logoi

Prva platforma za dijalog u jadranskom priobalnom regionu: Identifikovanje izazova i potreba za uspostavljanjem prekograničnog modela integrisanog upravljanja čvrstim otpadom održana je u organizaciji Zajednice opština Crne Gore od 26-27. novembra 2015. godine u Baru.

Održana prva sjednica Savjeta za obuku u lokalnoj samoupravi

27.11.2015

Prva, konstitutivna sjednica Savjeta za obuku u lokalnoj samoupravi održana je 27. novembra 2015. godine u Podgorici.

Savjet za obuku je zasijedao u punom sastavu, a predsjedavao je predsjednik Savjeta za obuku, Veselin Grbović, Predsjednik opštine Nikšić. Sjednici su, pored predsjedavajućeg, prisustvovali i članovi Savjeta: Branislav Đuranović, Predsjednik Opštine Danilovgrad, Dragana Ranitović, generalna direktorica Direktorata za državnu upravu i lokalnu samoupravu u Ministarstvu unutrašnjih poslova, Olivera Grbović, šefica Odsjeka za praćenje i sprovođenje propisa iz oblasti lokalne samouprave u Ministarstvu unutrašnjih poslova, kao i Svetlana Vuković, direktorica Uprave za kadrove, Jadranka Đurković, pomoćnica direktorice Uprave za kadrove i Refik Bojadžić, Generalni sekretar Zajednice opština. Sjednici Savjeta su prisustvovale i Sonja Vojinović i Bojana Šćepanović iz Uprave za kadrove i Jelena Borozan iz Zajednice opština.

Dvadeseti broj biltena „Naša zajednica“

24.11.2015

Pages from Bilten ZOCG za mailIz štampe je izašao dvadeseti broj biltena Zajednice opština Crne Gore “Naša zajednica”.

Bilten sadrži intervju koji je redakcija časopisa imala sa dr Zoranom Srzentićem, Predsjednikom Opštine Bar, kao i najznačajnije informacije sa sjednice Upravnog odbora Zajednice opština. Posebna pažnja u ovom broju biltena posvećena je Izvještaju o stanju lokalne demokratije u Crnoj Gori, sa preporukama, koji je usvojio Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope na nedavno održanoj jesenjoj sjednici Kongresa u Strazburu. Pored toga, dat je kratak pregled informacija sa pete sjednice Zajedničkog savjetodavnog odbora između Crne Gore i Komiteta regiona koja je održana početkom novembra na Cetinju, kao i sa niza drugih značajnih međunarodnih aktivnosti u kojima su Zajednica opština i njeni predstavnici uzeli učešća.

Delegacija Zajednice opština Crne Gore na “Danu proširenja” u Briselu

16.11.2015

foto-17-11- Brisel_S ciljem podizanja svijesti o lokalnoj i regionalnoj dimenziji procesa proširenja, Komitet regiona EU je 16. novembra 2015. godine u Briselu organizovao događaj pod nazivom “Dan proširenja”.  Ovaj događaj pruža priliku za političare sa lokalnog nivoa iz zemalja koje su u procesu pristupanja EU da se susretnu sa članovima Komiteta regiona i visokim zvaničnicima drugih EU institucija, i diskutuju o izazovima sa kojima se suočavaju u procesu pristupanja.

Rok za prijave na konkurs za najbolje prakse produžen do 23. novembra 2015. godine

16.11.2015

Najbolje prakse 2015Rok za podnošenje prijava za konkurs za najbolju praksu je produžen do 23. novembra 2015. godine. Prijave za nagradu i sticanje statusa Najbolje prakse mogu se podnositi za 5 tematskih oblasti, i to:

  •  Upravljanje lokalnim javnim finansijama u funkciji stvaranja održivih  lokalnih zajednica
  •  Upravljanje ljudskim resursima na lokalnom nivou
  •  Inovativne prakse u komunikaciji sa građanima
  •  Žensko preduzetništvo na lokalnom nivou
  •  Inicjative namijenjene mladima na lokalnom nivou

Promocija korišćenja obnovljivih izvora energije i mjera energetske efikasnosti u Opštini Danilovgrad

09.11.2015

Potpisivanje dgU Danilovgradu je 09.11.2015. godine, povodom zajednički realizovanog projekta „Unapređenje kvaliteta usluga Centra za kulturu kroz korišćenje obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti“ potpisan Sporazum o saradnji Zajednice opština Crne Gore, Opštine Danilovgrad i Njemačkog društva za međunarodnu saradnju (GIZ) .

Obuka „Izrada i upravljanje EU projektima“

06.11.2015

naslovnaNa zahtjev Opštine Herceg Novi, Zajednica opština je, u saradnji sa Upravom za kadrove, organizovala obuku na temu „Izrada i upravljanje EU projektima“. Obuka se realizuje u dva dijela, u trajanju od po tri radna dana.

Prvi dio obuke održan je u Igalu od 04. do 06. novembra 2015. godine.

Peta sjednica Zajedničkog savjetodavnog odbora između Crne Gore i Komiteta Regiona

03.11.2015

IMG_2292 (2)Na Cetinju je 3. novembra 2015. godine u organizaciji Zajednice opština Crne Gore i Komiteta regiona Evropske unije, održana peta sjednica Zajedničkog savjetodavnog odbora Komiteta regiona EU i Crne Gore.

Na sjednici, kojom su kopredsjedavali Aleksandar Bogdanović, Gradonačelnik Prijestonice Cetinje i Hjui Mekgrat, član Vijeća okruga Tiperari, Republika Irska, više riječi bilo je o dosadašnjem radu Odbora, aktuelnim pitanjima vezanim za sistem lokalne samouprave u Crnoj Gori u kontekstu evropskih integracija, te o perspektivi zajedničkog djelovanja na tom polju.