Obuka „Izrada i upravljanje EU projektima“
06.11.2015

naslovnaNa zahtjev Opštine Herceg Novi, Zajednica opština je, u saradnji sa Upravom za kadrove, organizovala obuku na temu „Izrada i upravljanje EU projektima“. Obuka se realizuje u dva dijela, u trajanju od po tri radna dana.

Prvi dio obuke održan je u Igalu od 04. do 06. novembra 2015. godine.

Predavači na obuci su bili Darko Mrvaljević, šef Tima za upravljanje projektima u Opštini Danilovgrad, koji je ujedno i koordinator Mreže opštinskih projekt menadžera, i Sanja Todorović, predstavnica Zajedničkog tehničkog sekretarijata Programa prekogranične saradnje Crna Gora – Hrvatska. Predavači posjeduju veliko iskustvo u izradi i upravljanju projektima koji se finansiraju iz fondova EU.

Cilj obuke jeste da se ojačaju kapaciteti jedinica lokalne samouprave za apliciranje za sredstva EU fondova za realizaciju projekata od značaja za njihov razvoj. Na obuci je prisustvovao 21 polaznik iz opština: Herceg Novi, Tivat, Bar i Ulcinj.

Program obuke bio je prilagođen potrebama polaznika, pa su njime obuhvaćene sve faze projektnog ciklusa. Obuka je bila usmjerena na praktični rad. Podijeljeni u četiri grupe, polaznici su razvijali konkretne ideje iz različitih oblasti: socijalna i dječija zaštita, zaštita životne sredine, nautički turizam i putna infrastruktura. Na taj način polaznici su imali priliku da uz praktične vježbe, prođu kroz sve faze projekta.

Nastavak obuke planiran je za 23-25. novembar 2015. godine, takođe u Igalu. Učesnici će, po završetku cijelog ciklusa, dobiti sertifikate o uspješno završenoj obuci na temu „Izrada i upravljanje EU projektima“.

Kategorija: