May, 2015

NALAS traži Projekt menadžera za EU projekte

28.05.2015

NALAS logoCentar za međunarodne migracije i razvoj, koji je zajednički program GIZ-a i Njemačke federalne agencije za zapošljavanje, za potrebe Mreže asocijacija lokalnih vlasti jugoistočne Evrope (NALAS), traže Projekt menadžera za EU projekte.

Jedan od ciljeva NALAS-a je da poveća vidljivost opština i njihovih potreba u EU institucijama. NALAS želi da ponudi svojim članicama stručnu pomoć u obezbjeđivanje EU fondova, za pripremu, apliciranje i sprovođenje projekata finansiranih od strane EU, kao i za izgradnju održivih kapaciteta za upravljanje ovim procesima.

Poziv NALAS-a za dostavljanje ponuda – Izrada sadržaja za e-obuku: Uvod u upravljanje imovinom u oblasti voda

26.05.2015

NALAS logoMreža asocijacija lokalnih vlasti jugoistočne Evrope (NALAS) je, u okviru projekta „Upravljanje imovinom u oblasti vodosnabdjevanja i otpadnih voda u jugoistočnoj Evropi“, uz podršku Otvorenog regionalnog fonda GIZ-a za modernizaciju opštinskih usluga, objavio poziv zainteresovanim organizacijama/kompanijama za pružanje profesionalnih usluga na izradi sadržaja za elektronsku obuku o Uvodu u upravljanje imovinom u oblasti voda.

Ponude se dostavljaju u elektronskoj formi najkasnije do 5. juna 2015. godine (petak), 16:00 (CET) na info@nalas.eu.

Godišnji forum lokalnih vlasti jugoistočne Evrope

20.05.2015

bugarska 2015Nekoliko stotina gradonačelnika i predstavnika lokalnih vlasti iz dvanaest zemalja jugoistočne Evrope učestvovalo je na  Godišnjem forumu lokalnih vlasti jugoistočne Evrope koji je u periodu od 16. do 19. maja održan u Plovdivu (Bugarska). Ovaj događaj su organizovali: Mreža asocijacija lokalnih samouprava u jugoistočnoj Evropi (NALAS), Nacionalna asocijacija opština Republike Bugarske (NAMRB) i Grad Plovdiv. Delegaciju Crne Gore su ovom prilikom predstavljali: Mirko Đačić (Predsjednik Opštine Pljevlja), Fatmir Đeka (Predsjednik Opštine Ulcinj), koji su istovremeno i delegati Skupštine NALAS-a, Veselin Vukićević  (Predsjednik Opštine Žabljak), Dušan Raičević (Potpredsjednik Opštine Bar) i Žana Đukić (Zajednica opština Crne Gore).

Okrugli sto „Izazovi u implementaciji poglavlja 27 na lokalnom nivou”

20.05.2015

Okrugli sto_27 Poglavlje_Berane_maj 2015(2)

Regionalni okrugli sto „Izazovi u implementaciji poglavlja 27 na lokalnom nivou“, održan je 19. maja 2015. godine u Beranama, u organizaciji Opštine Berane. Okrugli sto je otvorio Dragoslav Šćekić, Predsjednik opštine Berane.

Učešće u okruglom stolu, pored predstavnika domaćina, uzeli su Daliborka Pejović, državna sekretarka u Ministarstvu održivog razvoja i turizma i član Pregovaračke grupe Crne Gore; Refik Bojadžić, Generalni sekretar Zajednice opština Crne Gore sa saradnicima; Anela Čekić, Predsjednica opštine Gusinje; Ana Stanišić Vrbica, iz Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori; Gordana Đukanović, iz Agencije za zaštitu životne sredine; kao i potpredsjednici, menadžeri i sekretari iz opština sjeveroistoka Crne Gore: Bijelo Polje, Petnjica, Plav i Rožaje.

Prva sjednica Radne grupe za komunalne djelatnosti i životnu sredinu povodom izjašnjavanja na tekst Predloga zakona o upravljanju otpadom

15.05.2015

Zorica Gverovic11. maja 2015. godine održana je u Podgorici prva sjednica Radne grupe za komunalne djelatnosti i životnu sredinu.

Članovi Radne grupe su za predsjednika Radne grupe izabrali Zoricu Gverović, sekretarku Sekretarijata za stambeno komunalne poslove i saobraćaj Opštine Tivat, dok je Lazarela Kalezić, pomoćnik sekretara u Sekretarijatu za planiranje i uređenje prostora i životnu sredinu Glavnog grada Podgorice, izabrana za potpredsjednika Radne grupe.

Zajednica opština na zajedničkoj sjednici dva odbora Skupštine Crne Gore

12.05.2015

IMG_8555Zajednica opština Crne Gore je, po pozivu, učestvovala na zajedničkoj sjednici Odobra za evropske integracije i Odbora za ekonomiju, finansije i budžet Skupštine Crne Gore koja je održana 11.05.2015. godine, a povodom dijaloga (konsultativnog saslušanja) na temu „Efikasnost korišćenja IPA fondova i rad Revizorskog tijela odgovornog za reviziju EU fondova“. Sastanku su ispred Zajednice opština Crne Gore prisustvovali: Refik Bojadžić, Generalni sekretar, Saša Šćekić, vd. pomoćnika Generalnog sekretara i Darko Mrvaljević, koordinator Mreže opštinskih projekt menadžera. Pored članova dva odbora, sjednici su prisustvovali i: Aleksandar Andrija Pejović, glavni pregovarač za pregovore sa EU i nacionalni koordinator za Instrument pretpristupne podrške Crnoj Gori, Marija Radenović, Generalni direktor Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći u Ministarstvu finansija i Mila Barjaktarović, glavni revizor Revizorskog tijela.

Deveti maj – Dan Evrope

08.05.2015

eu zastavaDevetog maja 1950. godine, Robert Šuman je predstavio svoj predlog kreiranja organizovane Evrope. Ovaj predlog, poznatiji kao „Šumanova deklaracija“ (Schuman declaration), smatra se početkom kreacije onoga što je danas poznato kao Evropska unija.

Danas, deveti maj je postao evropski simbol (Dan Evrope) koji zajedno sa himnom i zastavom, identifikuje politički entitet Evropske unije. Na Savjetu Evropske unije u Milanu 1985. Godine, donesena je odluka da se 9. maj svake godine obilježava.

NALAS traži regionalnog eksperta za Informacioni sistem upravljanja komunalnim otpadom i Model troškovnika

08.05.2015

NALAS-logoU okvriu druge komponente projekta „Sakupljanje podataka o komunalnom otpadu u jugoistočnoj Evropi“ predviđeno je pripremanje preporuka za unapređenje Informacionog sistema upravljanja komunalnim otpadom (ISUKO) i Modela troškovnika (MF).

NALAS će pripremiti preporuke za unapređenje instrumenata ISUKO i MF, na osnovu praktične primjene ovih instrumenata tokom kampanja sakupljanja i analiziranje podataka o komunalnom otpadu koje sprovode partneri iz 16 pilot opština iz Makedonije, Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine.

Tim povodom, NALAS traži regionalnog eksperta za ISUKO i MF koji će predložiti mjere za unapređenje ovih instrumenata.

Zadaci i aktivnosti utvrđeni Opisom posla i očekivani rezultati treba da se sprovedu od 15. maja do 31. jula 2015. godine.

Održana regionalna konferencija o javnom integritetu na lokalnom nivou

07.05.2015

OSCE MaestralU Budvi je 5. i 6. maja 2015. godine održana regionalna konferencija na temu: “Značaj jačanja integriteta lokalnih službenika u funkciji borbe protiv korupcije”, u organizaciji Misije OEBS-a u Crnoj Gori,  a u saradnji sa Kancelarijom OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava, Kancelarije koordinatora OEBS-a za ekonomske i ekološke aktivnosti i Savjeta Evrope. Konferencija je okupila više od 40 učesnika, uključujući predstavnike lokalnih i centralnih vlasti,  Zajednice opština Crne Gore i ostalih asocijacija lokalnih samouprava i nevladinih organizacija iz regiona jugoistočne Evrope, kao i predstavnike Misija OEBS-a u regionu i međunarodne eksperte.