Zajednica opština na zajedničkoj sjednici dva odbora Skupštine Crne Gore
12.05.2015

IMG_8555Zajednica opština Crne Gore je, po pozivu, učestvovala na zajedničkoj sjednici Odobra za evropske integracije i Odbora za ekonomiju, finansije i budžet Skupštine Crne Gore koja je održana 11.05.2015. godine, a povodom dijaloga (konsultativnog saslušanja) na temu „Efikasnost korišćenja IPA fondova i rad Revizorskog tijela odgovornog za reviziju EU fondova“. Sastanku su ispred Zajednice opština Crne Gore prisustvovali: Refik Bojadžić, Generalni sekretar, Saša Šćekić, vd. pomoćnika Generalnog sekretara i Darko Mrvaljević, koordinator Mreže opštinskih projekt menadžera. Pored članova dva odbora, sjednici su prisustvovali i: Aleksandar Andrija Pejović, glavni pregovarač za pregovore sa EU i nacionalni koordinator za Instrument pretpristupne podrške Crnoj Gori, Marija Radenović, Generalni direktor Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći u Ministarstvu finansija i Mila Barjaktarović, glavni revizor Revizorskog tijela.

Sjednicu je obilježila tročasovna rasprava, tokom koje su iskazana različita mišljenja i stavovi o principima kako ugovaranja, tako i same realizacije projekata u okviru IPA programa. Bilo je riječi i o nedostatku fiskalnog kapaciteta lokalne samouprave, kao i o izazovima koji se ogledaju u pretfinansiranju i koofinansiranju, te o sistemu odgovornosti u slučaju neefikasnog korišćenja sredstava. Pored toga, ukazano je na procentualnu iskorišćenost IPA sredstava koja su opredijeljena Crnoj Gori u periodu od 2007. do 2013. godine, a govorilo se i o indikativnoj raspodjeli koja nas očekuje u narednom periodu.

Budući da lokalne samouprave predstavljaju značajan faktor na putu Crne Gore ka Evropskoj uniji, te da se od njih očekuje da daju snažan doprinos evropskom putu naše države, predstavnici Zajednice opština su istakli da je neophodno iskoristiti sve prednosti koje pruža EU kroz mogućnosti za korišćenje sredstava iz EU fondova.  Da bi se na pravi način koristile mogućnosti koje pružaju EU fondovi, neophodni su stručni i administrativni kapacitet na lokalnom nivou u oblasti planiranja pripreme kandidovanja i upravljanja projektima koji se finansiraju iz EU fondova. U tom smislu, Generalni sekretar Refik Bojadžić je u svom obraćanju posebno istakao značaj funkcionisanja Mreže opštinskih projekt menadžera.

Imajući u vidu veoma tešku finansijsku situaciju u kojoj se nalazi najveći dio  jedinica lokalne samouprave u Crnoj Gori, Refik Bojadžić je posebno ukazao na nedovoljnu sposobnost opština da obezbijede predfinansiranje, što je uslov za korišćenje sredstava EU. U tom smislu, naglasio je potrebu uspostavljanja odgovarajućeg mehanizma kojim će omogućiti da jedinice lokalne samouprave obezbijede predfinansiranje i kofinansiranje projekata EU i, na taj način, efikasnije koriste dostupna sredstava EU fondova.

IMG_8556Predsjedavajući sjednici, predsjednik Odbora za evropske integracije Slaven Radunović i predsjednik Odbora za ekonomiju, finansije i budžet Aleksandar Damjanović, ukazali su na značaj pokrenute rasprave, naročito sa aspekta efikasnijeg korišćenja sredstava EU i prevazilaženja teške finansijske situacije u jedinicama lokalne samouprave.

Članovi dva skupštinska odbora dali su podršku pokrenutim inicijativama Zajednice opština na planu uspostavljanja mehanizama za efikasnije korišćenje sredstava EU, a konačni zaključci će biti naknadno utvrđeni.

Kategorija: